ผมขับทางไกลออกต่างจังหวัด (ไม่บอกว่าที่ไหน ปล่อยให้เดาเอาเองครับ) ภาพหนึ่งที่เห็นชินตาคือมีการขับแมงกะไซด์สวนเลนมาในถนนสี่เลน !

ลองตั้งคำถามเล่น ๆ ว่า "ทำไม ?"

คำตอบคือ ไม่รู้แฮะ

ใครจะไปอ่านใจคนที่ขับรถสวนเลนในถนนสี่เลนได้ ?

ที่เป็นไปได้คือ คนที่ขับรถสวนเลน อยากโชว์ออฟ เพื่อแสดงออกถึงระบบคิดอันซับซ้อนอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าที่ผมจะสามารถเข้าใจได้

โชคร้ายหน่อยนึง

กฎจราจรที่ดี งอกเงยมาจากกฎธรรมชาติครับ

กฎธรรมชาติที่ว่านี้คือสามัญสำนึกแห่งความปลอดภัยอย่างพอเหมาะพอสมในการใช้รถใช้ถนน

รางวัลของต่อสู้เพื่อฝืนกับกฎธรรมชาติในกรณีนี้ก็คือ  ถ้า(โชคดี)มีกำไร กำไรจะมีค่าใกล้เคียงกับศูนย์ครับ

ที่กำไรน้อยก็เพราะฝืนทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำ และไม่ทำในสิ่งที่ควรกระทำ

ที่แย่หน่อย คือคนที่ทำอย่างนี้แล้วขาดทุน จะพลอยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นที่ขับอย่างสุภาพ ต้องพลอยซวย ต้องขาดทุนไปด้วย

เรื่องของเรื่องคือ เวลากำไร กำไรใกล้เคียงศูนย์ แต่เวลาขาดทุน สามารถไปได้ไกลถึงลบอนันต์

เรื่องแบบนี้ โง่ไม่ถึงขีด ทำไม่ได้หรอกครับ