วันนี้สอนนักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความสุขมาก สอนเพลง She will be loved และ Take me to your heart นักเรียนม.3  สอนเพลง Dragosta Din Tei และ Zombie นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้ เรื่องศัพท์ สำนวน ภาษาในเพลง

ครูพยายามหาเพลงใหม่ ๆ ที่นักเรียนสนใจจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เพราะเคยได้ฟังทำนองมาก่อน  สามารถฝึกทักษะการฟังโดยการเติมคำศัพท์ที่ได้ยิน จากนั้นให้นักเรียนร้องเพลงโดยการร้องคาราโอเกะ

             เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จดีมากค่ะ