My After Learning Review 12

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน และพร้อมที่จะลุยและไปให้ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ด้วยความตั้งใจ ขยันอดทน กล้าหาญ และที่สำคัญจะต้องไม่กลัวกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สืบเนื่องจากการสอน KM นิสิต ป.ตรี ดัง "Link"  จึงเกิด My After Learning Review 12 ดังนี้

ก่อนที่จะเรียนในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการความรู้

      ก่อนเริ่มเรียน คิดว่าจะเป็นการนั่งฟัง Lecture เรื่อง การจัดการความรู้ ซึ่งคงยากที่จะเข้าใจมีเนื้อหาทฤษฎี ที่นำไปคิด ประยุกต์ใช้ค่อนข้างลำบาก แต่พอได้เรียนจริง ๆ แล้ว เหมือนเป็นการเล่าเรื่อง ที่ทำให้ได้แง่คิดทำให้สนุกไปกับการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยได้มี ได้ใช้จินตนาการคิดตามเรื่องที่ได้ฟัง สนุกไปกับการนึกภาพตามสิ่งที่ตัวละครคิด และกำลังทำอยู่ ซึ่งแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันทั้งหนูและมนุษย์ตัวจิ๋ว แล้วถ้าเป็นเรา ๆ จะคิดจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ฟังแล้วนึกเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนยแข็ง เขาวงกต การหายไปของเนยแข็ง และการพยายสลัดความกลัว เพื่อที่จะออกตามหาเนยแข็งก้อนใหม่ หรือการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวเหล่านั้น ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ ในชีวิตของเรา ทำให้คิดได้ว่า เราต้องเริ่มสังเกตสิ่งต่าง  ๆ รอบ ๆ ตัวแล้วนะ ก่อนที่จะช้าเกินไปกับการหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้ และอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจคิดไปเองว่ามันน่ากลัว ต้องกล้าที่จะลอง โดยใช้ความคิด จินตนาการ ความเชื่อที่มีอยู่

                                                                               ฐิตาพร  มั่นเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

51598

เขียน

24 Sep 2006 @ 15:31
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก