My After Learning Review 10

dhanarun
ต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน และพร้อมที่จะลุยและไปให้ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ด้วยความตั้งใจ ขยันอดทน กล้าหาญ และที่สำคัญจะต้องไม่กลัวกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สืบเนื่องจากการสอน KM นิสิต ป.ตรี ดัง "Link"  จึงเกิด My After Learning Review 10 ดังนี้

ก่อนที่จะเรียนในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการความรู้

       จากการฟังนิทานจากอาจารย์ในวันนั้น ทำให้ได้อะไรมากมายเกินกว่าที่คาดหมายเอาไว้ คือได้ข้อคิดต่าง ๆ ที่ดีที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจริงต่อไปในอนาคต ในการจัดการกับความคิดความเชื่อของตัวเองไปจนถึงการกระทำต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จและก็มีความสุขกับความสำเร็จนั้น ๆ อย่างแท้จริงโดยเริ่มจากตัวของเราเองก่อนที่จะต้องวางแผนจัดการกับความคิดของตัวเองให้มีระบบ โดยยึดหลักกับความจริง ต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน และพร้อมที่จะลุยและไปให้ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ด้วยความตั้งใจ ขยันอดทน กล้าหาญ และที่สำคัญจะต้องไม่กลัวกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บางทีความกลัวของเรานี้ยังมีประโยชน์โดยสามารถกระตุ้นให้เราทำอะไรมากมายเพื่อให้ได้สิ่งที่เราปรารถนา เพื่อความสุขของชีวิต เมื่อเรามีเป้าหมายและความคิดความเชื่อที่ดีแล้วต่อไป ก็เริ่มลงมือกระทำและเดินทางก้าวไปตามเส้นทางที่เราวางไว้ โดยต้องเตรียมใจพร้อมอยู่เสมอที่จะต้องเจอกับอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เมื่อมันไม่ได้เป็นดังที่เราคาดหมายเอาไว้ เมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิดความเชื่อใหม่ ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น ด้วยความมุ่งหวังว่าเราจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง อย่าไปยึดติดกับวัตถุหรือความเชื่อเก่า ๆ ที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้หรือไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ และต้องรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราเอง ต้องรู้จักปรับตัว รู้จักเอาชนะความกลัวและสนุกกับการผจญภัยนั้น  แล้วต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่ แล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับความสุขที่เกิดขึ้น

                                                                           ศิรินันท์  สุรักษ์ขิต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#aar#การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 51593, เขียน: 24 Sep 2006 @ 14:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)