My After Learning Review 11

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สืบเนื่องจากการสอน KM นิสิต ป.ตรี ดัง "Link"  จึงเกิด My After Learning Review 11 ดังนี้

ก่อนที่จะเรียนในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการความรู้

     จากการฟังเรื่อง ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ทำให้เกิดความคิดที่ว่า ในการที่คนเราจะลงมือทำอะไรก็ควรตั้งใจทำและมีความสุขกับสิ่งที่ทำ จะทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น และในการทำนั้นจะต้องคอยสังเกต ทบทวน และประเมินคุณค่า คุณภาพของงานอยู่เสมอ เพื่อที่จะทำให้งานนั้นเกิดคุณภาพได้มากที่สุด ต้องมีการคิดหาหนทาง หรือวิธีการใหม่ ๆ โดยการนำประสบการณ์ที่ผ่านมา มาเป็นตัวอย่างเพื่อทำให้ดีขึ้นหรือรับฟัง สังเกตจากคนรอบข้าง ว่าเค้ามีการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง

      ในการดำเนินชีวิต คนเราจะต้องมีความหวัง เพื่อให้เป็นแรงจูงใจ หรือเป็นสิ่งกระตุ้น เพื่อให้เราปรับปรุง พัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังนั้นได้ ลองทำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยความกล้า เพราะว่าบางครั้งถ้าเรากลัวจะทำให้เราไม่กล้าลงมือทำแม้ว่าสิ่งนั้นอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก็ได้ และจากการที่เรามีการทำคิด การตั้งความหวัง มีการพัฒนาตัวอยู่เสมอ กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ยังไม่เคยลองทำ จะทำให้เราค้นพบสิ่งใหม่ ที่อาจจะมีคุณค่า ให้ประโยชน์แก่ทั้งตัวเราและคนรอบข้างได้ และยังทำให้เกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างมีสติอีกด้วย

         เมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เกิด ข้อคิดดี ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นค่ะ ทำให้ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจากวิธีการสอนที่อาจารย์สอนมาเป็นการเล่านิทาน ทำให้ไม่น่าเบื่อและเข้าใจได้ง่ายค่ะ

                                                                             พิทยรัตน์  เริงโกสุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

51594

เขียน

24 Sep 2006 @ 15:11
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก