เนื่องจากบล๊อคผม มีหัวข้อในเรื่องการเมืองในชีวิตประจำวัน ประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลกระทบต่อ Gotoknow.org หากควบคุมความคิดเห็นตัวเองไม่ได้ (การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นวิถีชีวิตของผมไปแล้ว)

จึงขอปิดบล๊อคไม่แสดงความคิดเห็นชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อไว้อาลัยในเสรีภาพการแสดงออกของสังคมไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ขออภัยต่อ Gotoknow มา ณ ที่นี้

อดิศร เกิดมงคล

คนธรรมดาที่อยากร่วมสร้างความรู้กับสังคมไทยคนหนึ่ง