เธอเลือกที่จะขาดสิ่งไหน 
       ไม่มีอากาศ ...ก็ไม่มีลมหายใจ 
       ไม่มีความรัก ยังหายใจได้..เหมือนทุกวัน 

       อากาศไม่ต้องเสาะแสวงหา
       แต่ความรักจะได้มาต้องบากบั่น
       อากาศได้มาง่ายๆ และมีอยู่มากมายร้อยพัน
       ส่วนความรัก แม้เพียงฝัน..ก็สุขใจ 

       อากาศแทบไม่มีน้ำหนัก
       ส่วนความรัก ใครก็เห็นว่ายิ่งใหญ่
       อากาศ ไม่เคยสร้างความเสียใจ
       หากความรัก ทำให้ต้องร้องไห้ มีน้ำตา

       อากาศ ทำให้ทุกชีวิตดำรงอยู่
       และความรัก ทำให้ลมหายใจทุกอณูมีคุณค่า
       อากาศมองเห็นได้ยากด้วยสายตา
       ส่วนความรัก เห็นด้วยตารู้ด้วยใจ
       มีอากาศโลกก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่
       มีความรักโลกจะกลายเป็นสีชมพูหวานไหว
       สำหรับอากาศ เข้า-ออกตามลมหายใจ
       แต่ความรักหากมีไว้..ก็ไม่อยากสูญเสียไปสักนิดเดียว

      ดูแลรักษาอากาศว่าลำบาก 
      ดูแลความรัก ยิ่งยุ่งยาก หากไม่ชอบแลเหลียว 
      อากาศมากเท่าไหร่ ...ก็ไม่กลมเกลียว
      ความรักแม้บางเบาก็แน่นเหนียว...และผูกพัน

      ส่วนประกอบของอากาศสามารถบรรยาย
      แต่ความรักไม่อาจอธิบายด้วยคำสั้นๆ
      อากาศ อาจดี-แย่ แต่ละวัน
      ส่วนความรักนั้น จะยังคงอบอุ่นกรุ่นหัวใจ
      ความรัก\" กับ \"อากาศ\"
      หากถามฉันว่าเลือกที่จะขาดสิ่งไหน
      แม้อากาศจำเป็นสักเพียงใด
      ในโลกที่ความรักสิ้นไร้ ..ก็ไม่อาจทนอยู่ได้ เช่นกัน