panda's life at MSU2

 

  • เมื่อมีวันที่ท้องฟ้า แปรปรวน เต็มไปด้วยเมฆหมอก  แต่เมื่อมันผ่านไป ย่อมมีวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสตามมา

  • ความแน่นอน....คือความไม่แน่นอน  มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ    ความไม่แน่นอน......คือความแน่นอน ที่เป็นธรรมชาติ...เป็นสัจจะธรรม

  • ขอบคุณ น้องดาว........  ขอบพระคุณท่านรองฯ พิศมัย.......และ ท่านอื่น ๆ ใน MSU UKM ทีม....ที่ทำให้มีวันนี้ที่ มมส. ปี 2  เหมือนเป็นดวงตะวันบนขอบฟ้า ที่ส่องทางต่อไป

  • ขอบคุณ GotoKnow และ UKM3/2549 ที่เป็นจุดเริ่มแห่งพลัง ทำให้มีวันนี้

  • ขอบคุณทุก ๆ แรงใจ ที่ส่งมา.... ขอพลังแห่งศรัทธา....จงอยู่กับทุกท่านตลอดไป