ความเห็น 76878

Panda’s Life at MSU2

เขียนเมื่อ 

งั้นกะปุ๋มก็ได้มีแนวโน้มว่าจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กะบท่านที่ มมส. แล้วสิคะเรื่อง T2R ...

ฟ้าเปลี่ยนสี...แต่จิต"ใจ"เราไม่เปลี่ยนไป...

แม้เวลาผันผ่าน...ตามกาลเวลา

แต่เจตนาที่ดีงาม...เรายังคงอยู่

ด้วยความศรัทธาคะ...

*^__^*

กะปุ๋ม

Note: ตอนนี้กะปุ๋มยุ่งมากเลยคะ...แต่ก็มีความสุขดี กำลังปั่นงานไล่ล่ากับเวลา...ที่มีอยู่คะ...

*^__^*