สารสนเทศคืออำนาจ

(-_-)[boat](-_-)
สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานและประสานงานขององค์กร ทุกหน่วยงานต้องมีการแสวงหาสารสนเทศทั้งสิ้น สารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ลดความไม่แน่นอน ความไม่กระจ่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหา ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมการมีสารสนเทศที่ถูกต้อง แน่นอนย่อมหมายถึงผลกำไรในอนาคต จึงอาจกล่าวได้ว่าการมีสารสนเทศในเรื่องใดจะทำให้ความไม่แน่นอนในเรื่องนั้น ๆ ลดน้อยลง สารสนเทศจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจ ในการบริหารงานและการวางแผนสำหรับอนาคต หากผู้บริหารหรือผู้ตัดสินใจมีสารสนเทศที่ดีในเรื่องนั้น กล่าวคือ มีสารสนเทศที่ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ก็ย่อมทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารสนเทศคืออำนาจสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานและประสานงานขององค์กร ทุกหน่วยงานต้องมีการแสวงหาสารสนเทศทั้งสิ้น สารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ลดความไม่แน่นอน ความไม่กระจ่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหา ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมการมีสารสนเทศที่ถูกต้อง แน่นอนย่อมหมายถึงผลกำไรในอนาคต จึงอาจกล่าวได้ว่าการมีสารสนเทศในเรื่องใดจะทำให้ความไม่แน่นอนในเรื่องนั้น ๆ ลดน้อยลง สารสนเทศจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจ ในการบริหารงานและการวางแผนสำหรับอนาคต หากผู้บริหารหรือผู้ตัดสินใจมีสารสนเทศที่ดีในเรื่องนั้น กล่าวคือ มีสารสนเทศที่ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ก็ย่อมทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสนเทศไม่ว่าจะจริงหรือเท็จย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ทำให้เกิดเหตุการณ์ผันแปรต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ใน ปี พ.ศ. 2546 ชาวกัมพูชาบางกลุ่มได้รับข่าวผิดพลาดจากสื่ออินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการเผาทำลายสถานฑูตไทยประจำกรุงพญมเปญ และบริษัทธุรกิจคนไทย อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าบุคคลใดมีสารสนเทศที่บุคคลอื่นไม่มี หรือได้รับสารสนเทศก่อนผู้อื่น บุคคลนั้นก็สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ก่อน ทำให้เกิดผลคือ มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจ สารสนเทศจึงจำเป็นสำหรับองค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน สารสนเทศมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กรเช่นเดียวกับทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ที่ดิน อาคาร ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบขององค์กรที่มองเห็นได้ แต่สารสนเทศเป็นส่วนประกอบที่ไม่สามารถมองเป็นได้อย่างเป็นรูปธรรม การเสาะแสวงหา รวบรวม และเก็บรักษาสารสนเทศในองค์กรต้องใช้เวลาหลายปีอย่างไรก็ตามสารสนเทศจะให้พลังอำนาจแก่เจ้าของก็ต่อเมื่อเจ้าของนำสารสนเทศไปใช้ ไม่ใช่เพียงแต่มีไว้ในครอบครองเท่านั้น เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับอุปกรณ์ สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าต่อผลิตผลต่าง ๆ ดังนั้น การนำสารสนเทศไปใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Boatkub

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 51154, เขียน: 21 Sep 2006 @ 15:09 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.90.250.14
เขียนเมื่อ 

บล็อกนี้ให้ความรู้ดีมากค่ะ  อย่างที่ว่าสารสนเทศมีอำนาจ  แต่ไม่จำเป็นต่อในวงการธุรกิจเพียงอย่างเดียว ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้สารสนเทศเช่นกัน และที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่าสารสนเทศหรือเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ถ้าเกิดมัวแต่คิดว่าสารสนเทศเกิดขึ้นแค่นี้ก็จะส่งผลต่อการทำงานและส่งผลต่อองค์กรหรือธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยเช่นกัน  แต่ถึงอย่างไรบล็อกนี้ก็ได้ให้ความรู้แค่เด็ก IT อย่างพวกเราเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้นำเสมอมากนะค่ะ

ใช่แล้วค่ะ  " Infomation is power " จริงเลยที่ว่าสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อองค์กร อย่างที่เห็นได้ชัดก็ในองค์กรที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ สารสนเทศที่มากกว่า ทันสมัยกว่า ถูกต้องครบถ้วนกว่า ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นๆก้าวหน้าไปมากกว่าองค์กรอื่นๆ เห็นด้วยค่ะ