สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก

  ติดต่อ

  นักเรียนได้กำหนดตัวเลขเอง กำหนดโจทย์เอง ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิดความพร้อม มีความสุขในการเรียน   

สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก  

ครูคณิตศาสตร์ต้องรู้จักใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และยังได้รับการพัฒนาในหลายด้านทั้งทางสติปัญญา  อารมณ์  และสังคม   การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  มีบทบาทเป็นผู้กระทำเช่น  นักเรียนได้กำหนดตัวเลขเอง  กำหนดโจทย์เอง   ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง    นักเรียนจะเกิดความพร้อม  มีความสุขในการเรียน  รวมทั้งเกิดทักษะและพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่วางไว้ได้ในที่สุด

  GotSmiley for FREE! Click Here     GotSmiley for FREE! Click Here 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 50884, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 18:16:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้(km)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

IP: xxx.57.178.175
เขียนเมื่อ 
  • สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก
  • นักเรียนไม่เครียด
  • นักเรียนกล้าพูดกล้าถาม
  • นักเรียนมีความสุขที่จะเรียน

                               นะคะอาจารย์

                                                       วิภา

ไม่มีตัวอย่างสถานการณ์เลยหรือคะ