GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก

นักเรียนได้กำหนดตัวเลขเอง กำหนดโจทย์เอง ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิดความพร้อม มีความสุขในการเรียน

สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก  

ครูคณิตศาสตร์ต้องรู้จักใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และยังได้รับการพัฒนาในหลายด้านทั้งทางสติปัญญา  อารมณ์  และสังคม   การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  มีบทบาทเป็นผู้กระทำเช่น  นักเรียนได้กำหนดตัวเลขเอง  กำหนดโจทย์เอง   ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง    นักเรียนจะเกิดความพร้อม  มีความสุขในการเรียน  รวมทั้งเกิดทักษะและพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่วางไว้ได้ในที่สุด

  GotSmiley for FREE! Click Here     GotSmiley for FREE! Click Here 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 50884
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  • สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก
  • นักเรียนไม่เครียด
  • นักเรียนกล้าพูดกล้าถาม
  • นักเรียนมีความสุขที่จะเรียน

                               นะคะอาจารย์

                                                       วิภา

ไม่มีตัวอย่างสถานการณ์เลยหรือคะ