Google Earth นี้เป็นเว็บที่ช่วยในการค้นหาสถานที่หรือสิ่งสำคัญๆได้ ที่เป็นสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางหนึ่งเลยทีเดียว การค้นหานี้จะค้นหาโดยอาศัยสัญญาณ GIS GPS โดยดาวเทียมจะถ่ายภาพนั้นๆออกมาตามที่เราต้องการ

ก่อนอื่นต้องไป Download  Google Earth มาก่อน ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชั่น Beta - V 4.0.2080  ได้ที่

http://earth.google.com/download-earth.html

เวอร์ชั่นนี้จะเป็นภาพสามมิติ จะมีการรองรับภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ด้วย

 อันแรกนี้จะเป็นหน้าแรกของโปรแกรม

 เข้าไปแล้วสามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการ และเลือกการแสดงผลต่างๆของโปรแกรมได้

พอเลือกสถานที่ที่ต้องการเสร็จแล้วก็สามารถเลือกดูอย่างละเอียดโดยการซูมเข้า และปรับเอียงตามลักษณะต่างๆได้ตามต้องการ

จากการที่ได้ลองทำดูแล้ว ปรากฎว่าสามารถดูมหาวิทยาลัยรังสิตของเราเองได้จริง แต่การค้นหาต้องใช้เวลาในการดูนานนิดหน่อย (อาจเป็นเพราะยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ)

ที่มาของเว็บต่างๆ http://www.thaigoogleearth.com/index.php?option=com_mjfrontpage&Itemid=2