19 กย.49 ช่วง 8.30-16.00 น.มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการTUC ดิฉันเข้าไปฟังช่วงสายแล้วจึงไม่ได้ฟังท่านผอ.นำเสนอ แต่ถามพี่ปัทม์บอกว่าเนื้อหาติดตามได้ที่ blog นี้ หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอคุณชนกพรรณ(เลขาฯ)ได้ถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าเมื่อพูดถึงTUC พวกเราคิดถึงอะไร  ดิฉันตอบไปว่า นึกถึง

"นก"และติ๋ม

(คุณชนกพรรณและน้องนิภาพรรณ) เพราะสนิทกันเหมือนเพื่อน พี่ น้องได้รบกวนขอพริ้นสี (งานชมรมจริยธรรม)รวมทั้งขอแรงกาย/ใจบ่อยๆ นอกจากนี้TUC  ทำให้ดิฉันได้รู้เรื่อง Logic Model  ระบบการคิดที่นำมาใช้ในงานประจำได้ดี ทักษะการฟังเพื่อเข้าใจคนอื่น รวมทั้งได้เรียนรู้Modelการประชุมที่มีประสิทธิภาพ   ได้ฝึก AARครั้งแรก   ฝึกเป็น surveyor และการสร้างเครื่องมือประเมินโครงการ  หลากหลายเรื่องราวทุกข์สุข และกำลังใจที่ได้ให้แก่กัน(พี่มอม, นก)ในวงอาหารกลางวันเกือบทุกวัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ขอบคุณมากๆ กับกัลยาณมิตรทั้ง 2 .............ขอบคุณ TUC