นศพ. ต้องไปเรียนหนังสือที่...ศาล??

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียน การสอน แบบใหม่ ของ รพ. บ้านลาด ที่สอน น้อง นศพ. ศิริราช ทั้ง น้อง ปี 4 และ น้อง ปี 6 นะคะ ... นี้คือ ... การเรียน การสอน ที่เปลี่ยนไป ..... เป็น .. “ห้องเรียนกลับทาง” ของ รพ. บ้านลาด ค่ะนะคะ

ในชีวิต ....ในอุปสรรค .... ที่มากมาย.....ในความหวาดหวั่น ....ที่วุ่นวาย และ อนาคต ในปัจจุบัน และ อดีตในความเป็นจริง.....ที่ต้องเจอ....แต่....ยิ่งชีวิต .....ยิ่งผ่าน ....ยิ่งได้พบ ยิ่งเจอ....ถ้าเธอ.... "ยังทำอาชีพแพทย์"


.......ดังนั้นการพา นศพ.....ไปศึกษา .... การวิเคราะห์ การว่าคดีความ .... ที่ศาล เพชรบุรี ....เพื่อให้ น้อง นศพ. ได้ความรู้ .... มีความรู้ .... มีความเคยชิน.....กับการ  “ขึ้นศาล”..... เพราะคิดว่า


 1. ในชีวิตการเป็น....แพทย์ ..... อาจจะ / ต้อง...ได้เป็น "พยาน" ในศาล…. หรือ ... อาจเป็นทั้งโจทย์”  หรือ “จำเลย”..ก็ได้...ในชีวิตการเป็นแพทย์ 
 2. การจัดการเรียน ... การสอน ... เรื่อง...คดีความ....ในโรงเรียนแพทย์ หรือ ใน รพ.ศิริราช..... ยังพบว่า...ไม่ได้เรียนจาก...ประสบการณ์ตรง ..... เป็นการเรียน .... แบบสมมุติ...ในห้องเรียน..เท่านั้น
 3. ท่าน ผอ. รพ.บ้านลาด และ ทีมงานเวชศาสตร์ครอบครัว ..... จึงได้ตั้งโจทย์ ....  และได้จัดตั้ง ... ตารางการเรียน...การสอน ...ให้น้อง นศพ.   ไปเรียนรู้ .... ที่ศาลเพชรบุรี ... ทั้ง นศพ. ปี 4 และ ปี 6 
 4. พี่เปิ้น .... ได้ประสานไปที่ ..... สำนักงาน....ศาลเพชรบุรี... เมื่อได้วันเวลา .... ไปศาล... การเดินทางไปศาล .... ตามกำหนดที่นัดหมาย ... อย่างเป็น ทางการ
 5. พี่เปิ้น...ให้ นศพ. ... ตั้งโจทย์ .... ตั้งข้อคำถาม ....  คนละอย่างน้อย 5 ข้อ  (แต่ละคนต้องไม่ซ้ำกัน) ..... สำหรับ....ถาม .... ท่านผู้ พิพากษา .... ส่วนใหญ่...จะได้รับ.... การตอนรับจาก .... ท่านผู้พิพากษา  “หัวหน้าศาล” .... ให้เกียรติ ออกมาตอนรับ....และสอน / ให้ความรู้ในกระบวนการของศาล นะคะ
 6. พอน้อง นศพ. ... กลับมาต้อง  “ทบทวน”  การไปศึกษา ... ที่ศาล .... ว่าได้อะไร? ....  ถ้าต้องไปเป็น.... "พยาน"  แพทย์ต้อง เตรียมตัวอย่างไร???  ....  ต้องเตรียน ... ข้อมูล...อะไร?? ... อย่างไร?  .... เมื่อต้องไปศาล .... จะกลัวไหม? ..... ต้องไปรายงานตัวที่ไหน??..... ต้องแต่งตัวอย่างไร??
 7. ทำให้น้อง นศพ.....ได้.... องค์ความรู้ใหม่ ..... ที่แตกต่างจาก ... ในห้องเรียนในโรงเรียนแพทย์..... ต่างจากการเรียน รพ.ศิริราช .... ในห้องอย่างไร????
 8. การขึ้น  ... “แท่น บัลลังก์” ....  และการกล่าว....อ้าง / การสาบาน .... ต่อ...สิ่งศักดิ์สิทธฺ์ .... ต่อหน้า......ท่านผู้พิพากษาศาล ..... น้องจะกลัวไหม??  ....  จะใจสั่นไหม???
 9. การที่ท่านผู้พิพากษา .... หัวหน้าศาลได้ Brief กระบวนการทางศาล ......ให้ฟังแบบพอสังเขป ..... แล้วจะมีเจ้าหน้าที่พา....ลงไปดู ..... การพิจรณา ....ของจริง ที่่.... ห้องบัลลังก์ .....  Case ... ที่ใกล้เคียงของ .... แพทย์อาจจะได้พบ / เจอ ....ในอนาคต .....  ถ้ายังประกอบอาชีพ...เป็นแพทย์  นะคะ 
 10. จากการไปศึกษาที่ศาล....จะพบว่า ..... ฝ่ายไหน...คือ โจทย์ .....  ฝ่ายไหน ..... จำเลย .....  ท่าน ทนาย .... เขาให้เหตุผลอะไรมา หักล้าง.... ??????  น่าสนใจมากนะคะ
 11.  น้อง นศพ.  ... ได้ศึกษาว่าฝ่ายไหน .... เป็น ทนายของ....โจทย์ .....   ฝ่ายไหน......เป็นอัยการ....?????
 12.  น้อง นศพ.  ... ต้องสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ และ ต้องมา  Brief  Discription ..... ให้ ท่าน ผอ. รพ. บ้านลาด ฟัง นะคะ

      ....นี้ คือ  การเรียน การสอน แบบใหม่ ...ของ รพ. บ้านลาด   ที่สอน น้อง นศพ. ศิริราช  ทั้ง  น้อง ปี 4 และ น้อง ปี 6  นะคะ  ... นี้คือ ... การเรียน การสอน ที่เปลี่ยนไป .... จากการเรียนอยู่ใน รพ.ศิริราช ค่ะ..... เป็น ..... ห้องเรียนกลับทาง”  ที่เกิดขึ้น ...ปฎิบัติจริง ... เป็นรูปธรรม ... ของ รพ. บ้านลาด ค่ะนะคะ


                                   ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้เกียรติ อ่านบทความค่ะ

                         ขอบคุณมาก  ขอบคุณนะคะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (11)

รู้ไว้ก็ดีครับ จะได้ไม่ตกใจ เวลาเจอเหตุการณ์จริง

 

เขียนเมื่อ 
 • hello from helsinki
 • มาชื่นชมคนขยันเขียนบันทึก
 • ทุกๆที่มีความหมาย และเป็นห้องเรียนที่ดีได้ทั้งนั้น
 • อยูที่วิธีคิดและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
 • ขอบคุณครับ

รู้ไว้ใช่ว่า ถึงเวลาต้องไปศาล จะคุ้นชิน

ดีแล้วค่ะ..ขอให้กำลังใจทุกคน..

เขียนเมื่อ 

 

 

 

Ico48

ขอบคุณท่าน โสภณ เปียสนิท  มากนะคะ  ... ให้กำลังใจ ตลอดมา นะคะ

 

 

เขียนเมื่อ 

 

 

Ico48

ขอบคุณ ท่าน สันติสุข สันติศาสนสุข  มากๆ นะคะ .... อยูไกล ..ยังมี น้ำใจให้...หมอเปิ้น นะคะ

 

 

เขียนเมื่อ 

 

 

 

Ico48

 

ขอบคุณ บังวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--  พี่ชาย ที่แสนดี ... น่ารักเสมอ  นะคะ

 

เขียนเมื่อ 

 

 

 

Ico48

ขอบคุณ พี่ใหญ่ (นาง นงนาท สนธิสุวรรณเมตตา ต่อ เปิ้นตลอดมา ... ขอบคุณมากๆ นะคะ ....รักพี่มากค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุณ   พี่ๆๆ  และน้อง รบพิเศษ  มากๆๆนะคะ  มีน้ำใจ กับ  หมอเปิ้น มากค่ะ

 

 

 

เขียนเมื่อ 

 

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่าน Miss Urai มากนะคะ ให้กำลังใจ หมอเปิ้น นะคะ