ที่โรงเรียนเน้นเรื่องสุขภาพ  ในตอนเช้าของทุกวัน  มีกิจกรรมหน้าเสาธง  นักเรียน  และครู  พร้อมทั้งผู้ปกครองที่รักเรื่องสุขภาพ  จะเข้ามาออกกำลังกายตามจังหวะเสียงเพลงที่วงดนตรีรุ่นเล็กบบรเลงด้วยความไพเราะ

                         

คนรุ่นเก่าๆขึ้นมานิดหนึ่ง  ก็จะพึงพอใจในการได้ออกกำลังกายบ้าง  วันละ 10-15 นาที  พอให้หัวใจได้เต้นแรง  ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น  นักเรียนก็ไม่เป็นโรคอ้วน  สนุกสนาน  และได้ฝึกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  นักเรียนไม่ค่อยล้มเจ็บบ่อยมากนัก  อัตราการขาดเรียนลดน้อยลง