วันนี้ต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบ PLANT วันอังคารแต่ก่อนที่จะอ่านก็ได้เปิด   TV  ดูและได้เจอรายการเกมเศรษฐี ที่คุณไตรภพถามคำถามว่า   

นักวิจัยไทยพบพฤติกรรมกาฝากในผึ้งชนิดใดเป็นครั้งแรกของโลก

1. ผึ้งหลวง         2. ผึ้งมิ้ม             3.  ผึงโพรง              4. ผึ้งพันธุ์

เฉลยข้อ     2. ผึ้งมิ้ม        ถูกค้นพบโดย    ดร.  ปิยมาศ   นานอก   ภาควิชาชีววิทยา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ก็ได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับผึ้งมาเขียนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้มาอ่าน