GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พริก กับปริมาณการผลิต

ปีการเพาะปลูก 2548/49 ผลผลิตพริกที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากว่า 31,906 ตันหรือ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 750 ล้านบาท สำหรับพริสด

 เมื่อตอนที่แล้วผมได้นำเสนอเกี่ยวกับ ปริมาณของพื้นที่การปลูก และปริมาณของผลผลิตพริก ที่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ปลูกและขายในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีและจากที่ผมได้มีโอกาสร่วมศึกษาผลผลิตปีการเพาะปลูก 2548/49 ก็พบว่า ผลผลิตพริกที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากว่า 31,906 ตันหรือ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 750 ล้านบาท สำหรับพริกสด  

           (พริกสดที่บรรจุถุงพลาสติก 10 กก.)

สำหรับวันนี้ผมพึ่งนึกได้ครับว่าเมื่อคราวที่แล้ว ลืมเล่าให้พี่น้องฟังครับว่าพริกที่พี่น้องชาวศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ปลูกกันนั้นส่วนใหญ่เป็นพันธ์อะไรบ้าง เผื่อจะได้แนวทางการผลิตที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้ครับ

1. พริกที่ขายผลสด ซึ่งโดยปกติพริกที่ขายผลสดนั้นก็สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

         1.1  พริกเขียวผลสด คือพริกที่เกษตรกรปลูกและเก็บขายเมื่อแก่เต็มที่ แต่ผลยังไม่เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดง หรืออาจจะมีบ้างแต่ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่พันธุ์ จินดา และพันธุ์หัวเรือ หากเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วพันธุ์จินดาจะมีความนิยมมากกว่า ซึ่งเมื่อเวลาขายนิยมนำมาบรรจุกล่องกระดาษกล่องละ 10 กิโลกรัม แล้วส่งไปขายยังภาคใต้และมาเลเซีย เป็นหลัก

        (การทำความสะอาดพริกเขียวก่อนบรรจุกล่อง)

          1.2  พริกแดงสด คือผลผลิตพริกที่พี่น้องเกษตรกรเก็บขายเมื่อผลสุกแก่แล้ว หรือผล      เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมซุปเปอร์ฮอท              หัวเรือ พันธุ์ช่อ และแดงม่วง เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการขายก็มีการคัดแยก ทำความ      สะอาด แล้วบรรจุถุงพลาสติกถุงละ 10 กิโลกรัม และจะส่งไปขายยังจังหวัด      ขอนแก่น โคราช ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งจังหวัดนครปฐม และนอกจากนั้น      จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปเช่น โรงงานผลิตน้ำพริก ซอสพริก โรงงานผลิต      มามา ซึ่งในการเข้าโรงงานนั้นจะมีการคัดให้ได้มาตรฐานของโรงงานกำหนด และ      จากที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยก็พบว่าพันธุ์หัวเรือเป็นพันธุ์เดียวเท่านั้นที่ส่งไปขายใน      โรงงานแปรรูป

     (การคัดและทำความสะอาดพริกแดงสดเพื่อส่งโรงงาน)

2.      พริกที่ขายผลแห้ง คือพริกที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตสุกแก่เต็มที่ (สีแดงสด) หลังจากนั้นจึงนำมาตากให้แห้ง นำมาบรรจุถุงพลาสติกถุงละ 10 กิโลกรัม ส่วนใหญ่พ่อค้าส่งไปขายยังตลาดกลางทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น สหกรณ์อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ พันธุ์ที่นิยมทำพริกแห้งได้แก่ พันธุ์จินดา  พันธุ์ยอดสน และพันธุ์อีย่นหรือหัวเรือย่น (ส่วนมากผลิตที่อำเภอกันทรารมย์) โดยปกติแล้วพริกสด 3.5 – 4 กก.จะผลิตพริกแห้งได้ 1 กก. เมื่อปีที่แล้วมีปริมาณผลผลิตกว่า 5,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท  

 

               (การตากพริกแห้ง)

       (พริกแห้งรอการจำหน่าย ถุงละ 10 กก.)

            จากข้อมูลดังกล่าวผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง KM  ไม่มากก็น้อย เพราะจากที่ผมและทีมงานได้มีโอกาสได้ลงไปสัมผัส และร่วมคิด ร่วมทำ กับพี่น้องทั้ง 2 จังหวัด กว่าหนึ่งปีเต็ม ซึ่งได้เห็นรูปแบบและกระบวนการผลิตตลอดเส้นทางการจำหน่าย ผมเห็นว่าน่าจะเป็นอีกกิจกรรม หรืออาชีพหนึ่งที่สามารถนำเข้ามาร่วมในกิจกรรมการผลิตแบบผสมผสาน หรือเกษตรแบบประณีต เพื่อสร้างอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง และยั่งยืนสำหรับพี่น้องเกษตรกรต่อไป เพราะจากสภาพการผลิตของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าไม่ใช่ปลูกพริกเพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าเป็นการปลูกพริกหลังฤดูกาลปักดำ เพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และปลูกครอบครัวละประมาณ 2 งาน ถึง 3 ไร่ สามารถใช้แรงงานที่มีอยู่ในครัวเรือนจัดการผลผลิตได้ ซึ่งนับเป็นการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างคุ้มค่าทีเดียว

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

17 กันยายน 2549          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 50613
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 41
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (41)

จากปีที่แล้วที่ราคาพริกตกต่ำมีเกษตรกรหลายรายที่นำพริกไปตากแห้งเพื่อรอขาย  แต่สุดท้ายราคาก็ยังไม่สูงขึ้น  น่าจะมีวิธีการจัดการให้กับแปรรูปพริกให้แก่เกษตรกร เช่น การทำพริกผงจำหน่าย โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ และลงทุนต่ำให้แก่เกษตรกร  น่าจะส่งผลต่อรายได้มากกว่าการขายพริกสดค่ะ

เกษตรประณีตกับพริก มันโยงกันยังไงครับ ผมยังไม่เห็นแปลงไหนที่ปลูกพริกมากๆ ส่วนใหญ่ปลูก ๔-๕ ต้นก็เหลือกิน ที่ปลูกมากมักไม่ค่อยประณีตนะครับ
ที่บ้านพ่อทำไร่พริกครับ  อยากรู้จักตลาดกลางที่รับซื้อพริก หรือผลผลิตทางการเกษรครับ ขอบคุณครับ

ผมผู้แทน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี ตราศรแดง ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชผักของมาตลอด วันนี้เรามีเมล็ดพันธุ์ผักหลายสายพันธุ์คอยบริการทุกท่านที่สนใจเช่นพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท(ติดผลดก ผลสุกแดงสีสวยตลาดสดชอบ) New.พันธุ์เพชรดำ(เน้นพื้นที่ปลูกสภาพที่ทนแล้ง ทนฝน ได้ปานกลาง ผลดิบสีเขียวเข้ม-ดำ ผลสุกสีแดงเข้ม) และNew.พันธุ์ไชยปราการ(เด่นผลใหญ่ ยาว 8-12 ซม.เป็นพริกขี้หนูรุ่นใหญ่เก็บผลง่ายเร็วและส่งโรงงาน) หรือจะเป็น พริหนุ่มเขียวเช่นพันธุ์ ไวต้าเอส(เหมาะเก็บผลดิบ-สุกแดงก้ามปู มีรสเผ็ด กลิ่นหอมเน้นทำน้ำพริกหนุ่ม) จอมทอง 2(เก่งปลูกพื้นที่บนดอยได้ดีไหล่ผลไม่แตกเก็บขายได้ 2 อย่าง ผลดิบสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกสีแดง-แดงเข้มส่งโรงงานได้)และNew.พันธุ์สันกำแพง(เด่นผลสวยยาว ผลดิบสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกแดงเข้มเหมาะทำซอสพริกหรือขายผลสดก็ได้) สามารกโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ หัวหน้าขายถาวร ศรแดง 081-7902452 ขอบคุณมากครับ.

กำลังหารับซื้อพริกจำนวนมาก จากชาวสวนชาวไร่ มีที่ไหนบ้างช่วยติดต่อกลับ 084-7262048 ขอบคุณค่ะ

ทางเรามีเกษตรกรในโครงการที่ผลิตพริกอยู่หลายร้อยไร่ เพื่อส่งโรงงานแปรรูป หากคุณสนใจลองติดต่อดูนะครับ 086-4291040

ขอเสนอช่องทางสร้างรายได้ ด้วยการปลูกพริกที่เผ็ดมากๆ คือพริกพิโรธร้อยครก

พริกพิโรธร้อยครกเป็นพริกที่เผ็ดมากๆเกือบเท่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคือพริกปีศาจ

ของอินเดีย หากจะวัดเป็นตัวเลขว่าเผ็ดแค่ไหน โดยใช้หน่วยวัดความเผ็ดเป็นสโควิลส์

ซึ่ง พริกขี้หนู ที่ว่าเผ็ดแล้ว ความเผ็ดอยู่ที่ 35,000-70,000 สโควิลส์

พริกปีศาจของอินเดีย ความเผ็ดอยู่ที่ 800,000-1,000,000 สโควิลส์

ส่วน พริกพิโรธร้อยครก ความเผ้ดอยู่ที่ 800,000 ขึ้นไป

ในด้านการปลูกพริกพิโรธร้อยครกนี้ ก็เหมือนการปลูกพริกทั่วไป ดูแลเอาใจใส่เหมือน

ผักสวนครัวปกติ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 100วันหลักการปลูกก็สามารถเก็บผลผลิตได้

เป็นพืชที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว พริกชนิดนี้มีความโดดเด่นในตัวเองสูงคือความเผ็ด

ปลูกแล้วทางกลุ่มยังรับซื้อ เม็ดคืนสดคืนกิโลกรัมละ 250-300 บาท

เม็ดแห้งกิโลกรัมละ 500-600 บาท

เกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือหาซื้อกล้าพันธุ์

ได้ที่ คุณวันชัย ธูปบูชา โทร 081-036-9637

พริกพิโธร้อยครก ถ้าเป็นเมล็ดละๆ 5 บาท ถ้าเป็นต้น ต้นละ 50 บาท

มีจำหน่ายที่ กทม. นนทบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี

มีบริการจัดส่งทางไปรษณี

พริกพิโรธร้อยครก ส่งตรงถึงมือคุณ

ซุปเปอร์ฮอทแดงเป็นขี้หนูหรือจินดากันแน่บอกหน่อย

ผมอยากได้เมล็ด New.พันธุ์เพชรดำ มีขายมที่ไหนครับ

ขายต้นกล้าพริก พันธุ์จอมทอง2 พันธุ์จักรพรรดิ์ พันธุ์ไวต้าเอส

และอื่นๆ ในราคาต้นละ 0.95 สตางค์ บริการส่งทั่วประเทศ

รับสมัครเกษตกร ปลูกพริก,มะเขือเทศ เพื่อส่งเข้าโรงงาน พร้อมรับประกันราคาซื้อพริกขั้นต่ำ ที่กิโลกรัมละ 25 บาท เราส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตกร เรามีฮอร์โมนพืช ปุ๋ยทางใบและสารจำจักศัตรูพืชให้

สนใจ สอบถามได้ที่ 089-8226577 ศุภกิต

รับบรรจุพริกป่นทั้งชองเดี่ยวและชองคู่ รับบรรจุชา กาแฟ สมุนไพรผง ราคาเป็นกันเองมากครับ

ทางเรามีชองชาเป่ลาขายราคาถูกมาก

ต้องการขายพริกแดง ซุปเปอร์ฮอทไม่ทราบว่าจะรับซื้อป่าวคะ

มีพริกมาขาย

จะเอาไปขายที่ไหน ดีอ่ะ

ใครจะ รับซื้อบ้างค่ะ

ติดต่อ

081-5943284

ลองไปดูตลาดใกล้บ้านก่อนนะครับ

และหากบอกสถานที่ได้ก็จะดีนะครับ เผื่อจะได้ส่งข่าวผู้รู้ต่อไป

รับซื้อพริกแห้ง ทุกสายพันธ์ จำนวนมาก สนใจติดต่อ 0819521097 ครับ (กฤษณ์)

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาส่งข่าว

ผลผลิตดีมาก

ต้องการซื้อ พริกแห้งจำนวนมากเพื่อส่งไปต่างประเทศ

ต้องการซื้อพริกป่นจำนวนมาก จากโรงงารขนาดใหญ่ หลายสิบตันต่อเดือนไม่ทราบว่า

พอจะรู้จักโรงงานใหญ่ ๆ บ้างมั้ยคะ ขอคำแนะนำ

รับผลิตพริกส่งโรงงานซอส  

รับผลิตพริกส่งออกตลาดต่างประเทศ

รับผลิตพริกสดที่ใช้บริโภคภายในประเทศ

รับผลิตพริกป่นเเห้งส่งตลาดทั้งในเเละต่า่งปรเทศ

รับผลิตพริกเเห้งจำหน่ายในเเละต่างประเทศ

"ต้องการสินค้าทั้งปี นึกถึงเรา " 

บริษัทหรือตัวเเทนจากหน่วยงานต่างๆสนใจก็ขอให้ติดต่อที่

คุณโจ้

081-1619935

[email protected]

 

กำลังปลูกพริกจำนวนมากต้องการโรงงานรับชื้อโทร  0813922665

อยากทราบโรงงานหรือบริษัทที่รับซื้อพริกแห้งจำนวนมาก ใครรู้ช่วยแจ้งทีนะครับหรือสนใจจะซื้อติดต่อกลับ 085 6539818

ผมปลูก 4 ไร่ เก็บอาทิตย์ละ 2 ครั้งๆ ละ300-600 กิโล และมีสมาชิกอีก 4 คนที่ปลูก รวม ประมาณ25 ไร่ ใครสนใจจะค้าขายติดต่อมาได้ครับ ที่แม่สอด ตาก 0810407562

ขอบคุณมากครับ

เห็นพ้องครับ

ขอบคุณมากครับ ลองดูนะครับ สำหรับท่านที่กำลังดูช่องทางการตลาดอยู่

เผื่อจะช่วยเพื่อนสมาชิกได้

ผลิตพริกป่นเด็ดก้าน บดหยาบ บดละเอียด ส่งในประเทศและต่างประเทศ คุณภาพ GMP

สนใจติดต่อ อารีรัตน์ 02 7448230 02 3930399

www.krungsrifood.com

ขอบคุณครับ

ลองดูนะครับเผื่อจะเป็นช่องทางการตลาดได้

ต้องการพริกทำซอสพริก อยู่ชลบุรี ติดต่อได้ที่

0816878818

ธนพล เครืออนุกูล  (แต)

  รับซื้อพริกสด สีแดง 100 ตัน/ 1 สัปดาห์ ครับ

เบอร์โทร 081-8530319

 

มีพริกแห้ง จำนวนมากต้องการขายโรงงานไหนที่ต้องการรับซื้อ ติดต่อมาได้ที่ 081-9453069 (แหลม)

ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาแวะชม และเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดทั้งเป็นลานความรู้อันนำไปสู่การสร้างงานและอาชีพ อุทัย อันพิมพ์

สวัสดีครับ ผมมีพริกทังสด และแห้ง ต้องการขาย หากต้องการติดต่อได้ที่ 0854695050 ,082290556

รับสมัครสมาชิกเพื่อการเพาะปลูกภาคอีสาน รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ 0854695050 ,0822290556

หมดปัญหาการทำพริกแห้งที่ ไม่สะอาด เชื้อราเยอะ หรือไม่มีแดด หรือฝนตก กับตู้อบลมร้อนลีฮวาจากประเทศเกาหลี

เนื่องจาก บริษัทสยามโค อกริเวิลด์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการนำเข้าเครื่องจักรทางการเกษตรจากประเทศเกาหลี จำพวก  ตู้อบลมร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ( อบพริก,อบอาหารแห้ง,อบสมุนไพร )และยังเป็นตัวแทนบริการจัดหาเกียวกับเครื่องจักรทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ให้กับลูกค้าอีกมากมาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพเยี่ยม รูปโฉมที่โดดเด่น ไม่มีมละพิษต่อสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการใช้งาน

042-244001,0872133546


ขายพริกแห้ง(teja)ไม่เด็ดก้าน นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย พริกสวย มีประมาณ 16-17ตัน

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 0843942343 ภัทร

ที่บ้านผลิตน้ำพริกขาย ต้องการซื้อพริกแห้งหัวเรือ 0923197092

ขอบพระคุณมากครับที่กรุณาเข้ามาแบ่งปันความรู้

ขาย-ส่ง/ผลิต/ พริกป่นจินดาแท้100% หัวเรือ/พม่า/จำนวนมากครับสนใจ k.ช้างน้อย 0933790259 ทำตามความพอใจลูกค้าเลยครับ มีพริกเย่อะมา พึ่งขึ้นจากท่า

เกรดA-75 B-60

ต้องการขายพริกจำนวนมากครับ ไม่ทราบจะมีใครรับซื้อบ้างครับไม่เคยทำการตลาดเลยครับ ถ้ามีรับสามารถส่งได้ทั้งปีครับ 0890161869 นุครับ


มีพริกสดๆขายจำนวนมากวันละ100-200โลตอนนี้ราค่าโลละ60บาท อ. ชุมพวงสนใจติดต่อได้0931919873