พริก กับปริมาณการผลิต

ปีการเพาะปลูก 2548/49 ผลผลิตพริกที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากว่า 31,906 ตันหรือ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 750 ล้านบาท สำหรับพริสด

 เมื่อตอนที่แล้วผมได้นำเสนอเกี่ยวกับ ปริมาณของพื้นที่การปลูก และปริมาณของผลผลิตพริก ที่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ปลูกและขายในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีและจากที่ผมได้มีโอกาสร่วมศึกษาผลผลิตปีการเพาะปลูก 2548/49 ก็พบว่า ผลผลิตพริกที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากว่า 31,906 ตันหรือ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 750 ล้านบาท สำหรับพริกสด  

           (พริกสดที่บรรจุถุงพลาสติก 10 กก.)

สำหรับวันนี้ผมพึ่งนึกได้ครับว่าเมื่อคราวที่แล้ว ลืมเล่าให้พี่น้องฟังครับว่าพริกที่พี่น้องชาวศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ปลูกกันนั้นส่วนใหญ่เป็นพันธ์อะไรบ้าง เผื่อจะได้แนวทางการผลิตที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้ครับ

1. พริกที่ขายผลสด ซึ่งโดยปกติพริกที่ขายผลสดนั้นก็สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

         1.1  พริกเขียวผลสด คือพริกที่เกษตรกรปลูกและเก็บขายเมื่อแก่เต็มที่ แต่ผลยังไม่เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดง หรืออาจจะมีบ้างแต่ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่พันธุ์ จินดา และพันธุ์หัวเรือ หากเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วพันธุ์จินดาจะมีความนิยมมากกว่า ซึ่งเมื่อเวลาขายนิยมนำมาบรรจุกล่องกระดาษกล่องละ 10 กิโลกรัม แล้วส่งไปขายยังภาคใต้และมาเลเซีย เป็นหลัก

        (การทำความสะอาดพริกเขียวก่อนบรรจุกล่อง)

          1.2  พริกแดงสด คือผลผลิตพริกที่พี่น้องเกษตรกรเก็บขายเมื่อผลสุกแก่แล้ว หรือผล      เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมซุปเปอร์ฮอท              หัวเรือ พันธุ์ช่อ และแดงม่วง เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการขายก็มีการคัดแยก ทำความ      สะอาด แล้วบรรจุถุงพลาสติกถุงละ 10 กิโลกรัม และจะส่งไปขายยังจังหวัด      ขอนแก่น โคราช ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งจังหวัดนครปฐม และนอกจากนั้น      จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปเช่น โรงงานผลิตน้ำพริก ซอสพริก โรงงานผลิต      มามา ซึ่งในการเข้าโรงงานนั้นจะมีการคัดให้ได้มาตรฐานของโรงงานกำหนด และ      จากที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยก็พบว่าพันธุ์หัวเรือเป็นพันธุ์เดียวเท่านั้นที่ส่งไปขายใน      โรงงานแปรรูป

     (การคัดและทำความสะอาดพริกแดงสดเพื่อส่งโรงงาน)

2.      พริกที่ขายผลแห้ง คือพริกที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตสุกแก่เต็มที่ (สีแดงสด) หลังจากนั้นจึงนำมาตากให้แห้ง นำมาบรรจุถุงพลาสติกถุงละ 10 กิโลกรัม ส่วนใหญ่พ่อค้าส่งไปขายยังตลาดกลางทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น สหกรณ์อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ พันธุ์ที่นิยมทำพริกแห้งได้แก่ พันธุ์จินดา  พันธุ์ยอดสน และพันธุ์อีย่นหรือหัวเรือย่น (ส่วนมากผลิตที่อำเภอกันทรารมย์) โดยปกติแล้วพริกสด 3.5 – 4 กก.จะผลิตพริกแห้งได้ 1 กก. เมื่อปีที่แล้วมีปริมาณผลผลิตกว่า 5,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท  

 

               (การตากพริกแห้ง)

       (พริกแห้งรอการจำหน่าย ถุงละ 10 กก.)

            จากข้อมูลดังกล่าวผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง KM  ไม่มากก็น้อย เพราะจากที่ผมและทีมงานได้มีโอกาสได้ลงไปสัมผัส และร่วมคิด ร่วมทำ กับพี่น้องทั้ง 2 จังหวัด กว่าหนึ่งปีเต็ม ซึ่งได้เห็นรูปแบบและกระบวนการผลิตตลอดเส้นทางการจำหน่าย ผมเห็นว่าน่าจะเป็นอีกกิจกรรม หรืออาชีพหนึ่งที่สามารถนำเข้ามาร่วมในกิจกรรมการผลิตแบบผสมผสาน หรือเกษตรแบบประณีต เพื่อสร้างอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง และยั่งยืนสำหรับพี่น้องเกษตรกรต่อไป เพราะจากสภาพการผลิตของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าไม่ใช่ปลูกพริกเพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าเป็นการปลูกพริกหลังฤดูกาลปักดำ เพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และปลูกครอบครัวละประมาณ 2 งาน ถึง 3 ไร่ สามารถใช้แรงงานที่มีอยู่ในครัวเรือนจัดการผลผลิตได้ ซึ่งนับเป็นการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างคุ้มค่าทีเดียว

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

17 กันยายน 2549          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 50613, เขียน: 18 Sep 2006 @ 10:07 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 41, อ่าน: คลิก


ความเห็น (41)

จากปีที่แล้วที่ราคาพริกตกต่ำมีเกษตรกรหลายรายที่นำพริกไปตากแห้งเพื่อรอขาย  แต่สุดท้ายราคาก็ยังไม่สูงขึ้น  น่าจะมีวิธีการจัดการให้กับแปรรูปพริกให้แก่เกษตรกร เช่น การทำพริกผงจำหน่าย โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ และลงทุนต่ำให้แก่เกษตรกร  น่าจะส่งผลต่อรายได้มากกว่าการขายพริกสดค่ะ

เกษตรประณีตกับพริก มันโยงกันยังไงครับ ผมยังไม่เห็นแปลงไหนที่ปลูกพริกมากๆ ส่วนใหญ่ปลูก ๔-๕ ต้นก็เหลือกิน ที่ปลูกมากมักไม่ค่อยประณีตนะครับ
นายสุนันท์ ลอยขุนทด
IP: xxx.26.79.208
เขียนเมื่อ 
ที่บ้านพ่อทำไร่พริกครับ  อยากรู้จักตลาดกลางที่รับซื้อพริก หรือผลผลิตทางการเกษรครับ ขอบคุณครับ
นายถาวร โสภากุ
IP: xxx.146.110.194
เขียนเมื่อ 

ผมผู้แทน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี ตราศรแดง ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชผักของมาตลอด วันนี้เรามีเมล็ดพันธุ์ผักหลายสายพันธุ์คอยบริการทุกท่านที่สนใจเช่นพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท(ติดผลดก ผลสุกแดงสีสวยตลาดสดชอบ) New.พันธุ์เพชรดำ(เน้นพื้นที่ปลูกสภาพที่ทนแล้ง ทนฝน ได้ปานกลาง ผลดิบสีเขียวเข้ม-ดำ ผลสุกสีแดงเข้ม) และNew.พันธุ์ไชยปราการ(เด่นผลใหญ่ ยาว 8-12 ซม.เป็นพริกขี้หนูรุ่นใหญ่เก็บผลง่ายเร็วและส่งโรงงาน) หรือจะเป็น พริหนุ่มเขียวเช่นพันธุ์ ไวต้าเอส(เหมาะเก็บผลดิบ-สุกแดงก้ามปู มีรสเผ็ด กลิ่นหอมเน้นทำน้ำพริกหนุ่ม) จอมทอง 2(เก่งปลูกพื้นที่บนดอยได้ดีไหล่ผลไม่แตกเก็บขายได้ 2 อย่าง ผลดิบสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกสีแดง-แดงเข้มส่งโรงงานได้)และNew.พันธุ์สันกำแพง(เด่นผลสวยยาว ผลดิบสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกแดงเข้มเหมาะทำซอสพริกหรือขายผลสดก็ได้) สามารกโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ หัวหน้าขายถาวร ศรแดง 081-7902452 ขอบคุณมากครับ.

ภัทราภรณ์
IP: xxx.53.150.180
เขียนเมื่อ 

กำลังหารับซื้อพริกจำนวนมาก จากชาวสวนชาวไร่ มีที่ไหนบ้างช่วยติดต่อกลับ 084-7262048 ขอบคุณค่ะ

โรงงานแปรรูปพริก
IP: xxx.26.50.53
เขียนเมื่อ 

ทางเรามีเกษตรกรในโครงการที่ผลิตพริกอยู่หลายร้อยไร่ เพื่อส่งโรงงานแปรรูป หากคุณสนใจลองติดต่อดูนะครับ 086-4291040

วันชัย ธูปบูชา
IP: xxx.63.93.157
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอช่องทางสร้างรายได้ ด้วยการปลูกพริกที่เผ็ดมากๆ คือพริกพิโรธร้อยครก

พริกพิโรธร้อยครกเป็นพริกที่เผ็ดมากๆเกือบเท่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคือพริกปีศาจ

ของอินเดีย หากจะวัดเป็นตัวเลขว่าเผ็ดแค่ไหน โดยใช้หน่วยวัดความเผ็ดเป็นสโควิลส์

ซึ่ง พริกขี้หนู ที่ว่าเผ็ดแล้ว ความเผ็ดอยู่ที่ 35,000-70,000 สโควิลส์

พริกปีศาจของอินเดีย ความเผ็ดอยู่ที่ 800,000-1,000,000 สโควิลส์

ส่วน พริกพิโรธร้อยครก ความเผ้ดอยู่ที่ 800,000 ขึ้นไป

ในด้านการปลูกพริกพิโรธร้อยครกนี้ ก็เหมือนการปลูกพริกทั่วไป ดูแลเอาใจใส่เหมือน

ผักสวนครัวปกติ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 100วันหลักการปลูกก็สามารถเก็บผลผลิตได้

เป็นพืชที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว พริกชนิดนี้มีความโดดเด่นในตัวเองสูงคือความเผ็ด

ปลูกแล้วทางกลุ่มยังรับซื้อ เม็ดคืนสดคืนกิโลกรัมละ 250-300 บาท

เม็ดแห้งกิโลกรัมละ 500-600 บาท

เกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือหาซื้อกล้าพันธุ์

ได้ที่ คุณวันชัย ธูปบูชา โทร 081-036-9637

พริกพิโธร้อยครก ถ้าเป็นเมล็ดละๆ 5 บาท ถ้าเป็นต้น ต้นละ 50 บาท

มีจำหน่ายที่ กทม. นนทบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี

มีบริการจัดส่งทางไปรษณี

พริกพิโรธร้อยครก ส่งตรงถึงมือคุณ

Thitikarn
IP: xxx.26.192.92
เขียนเมื่อ 

ซุปเปอร์ฮอทแดงเป็นขี้หนูหรือจินดากันแน่บอกหน่อย

สุรศักดิ์
IP: xxx.142.114.4
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้เมล็ด New.พันธุ์เพชรดำ มีขายมที่ไหนครับ

กิต
IP: xxx.84.113.13
เขียนเมื่อ 

ขายต้นกล้าพริก พันธุ์จอมทอง2 พันธุ์จักรพรรดิ์ พันธุ์ไวต้าเอส

และอื่นๆ ในราคาต้นละ 0.95 สตางค์ บริการส่งทั่วประเทศ

รับสมัครเกษตกร ปลูกพริก,มะเขือเทศ เพื่อส่งเข้าโรงงาน พร้อมรับประกันราคาซื้อพริกขั้นต่ำ ที่กิโลกรัมละ 25 บาท เราส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตกร เรามีฮอร์โมนพืช ปุ๋ยทางใบและสารจำจักศัตรูพืชให้

สนใจ สอบถามได้ที่ 089-8226577 ศุภกิต

ชัย๑๐๑
IP: xxx.31.121.66
เขียนเมื่อ 

รับบรรจุพริกป่นทั้งชองเดี่ยวและชองคู่ รับบรรจุชา กาแฟ สมุนไพรผง ราคาเป็นกันเองมากครับ

ทางเรามีชองชาเป่ลาขายราคาถูกมาก

ธิดารัตน์
IP: xxx.147.101.50
เขียนเมื่อ 

ต้องการขายพริกแดง ซุปเปอร์ฮอทไม่ทราบว่าจะรับซื้อป่าวคะ

IP: xxx.180.177.142
เขียนเมื่อ 

มีพริกมาขาย

จะเอาไปขายที่ไหน ดีอ่ะ

ใครจะ รับซื้อบ้างค่ะ

ติดต่อ

081-5943284

ลองไปดูตลาดใกล้บ้านก่อนนะครับ

และหากบอกสถานที่ได้ก็จะดีนะครับ เผื่อจะได้ส่งข่าวผู้รู้ต่อไป

กฤษณ์
IP: xxx.157.137.223
เขียนเมื่อ 

รับซื้อพริกแห้ง ทุกสายพันธ์ จำนวนมาก สนใจติดต่อ 0819521097 ครับ (กฤษณ์)

uthai
IP: xxx.28.51.72
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาส่งข่าว

IP: xxx.9.116.37
เขียนเมื่อ 

ผลผลิตดีมาก

IP: xxx.53.54.137
เขียนเมื่อ 

ต้องการซื้อ พริกแห้งจำนวนมากเพื่อส่งไปต่างประเทศ

วราภรณ์ ราชวงค์
IP: xxx.24.141.82
เขียนเมื่อ 

ต้องการซื้อพริกป่นจำนวนมาก จากโรงงารขนาดใหญ่ หลายสิบตันต่อเดือนไม่ทราบว่า

พอจะรู้จักโรงงานใหญ่ ๆ บ้างมั้ยคะ ขอคำแนะนำ

โจ้
IP: xxx.27.123.166
เขียนเมื่อ 

รับผลิตพริกส่งโรงงานซอส  

รับผลิตพริกส่งออกตลาดต่างประเทศ

รับผลิตพริกสดที่ใช้บริโภคภายในประเทศ

รับผลิตพริกป่นเเห้งส่งตลาดทั้งในเเละต่า่งปรเทศ

รับผลิตพริกเเห้งจำหน่ายในเเละต่างประเทศ

"ต้องการสินค้าทั้งปี นึกถึงเรา " 

บริษัทหรือตัวเเทนจากหน่วยงานต่างๆสนใจก็ขอให้ติดต่อที่

คุณโจ้

081-1619935

[email protected]

 

สวิทย์
IP: xxx.26.224.79
เขียนเมื่อ 

กำลังปลูกพริกจำนวนมากต้องการโรงงานรับชื้อโทร  0813922665

ธงชัย
IP: xxx.46.176.249
เขียนเมื่อ 

อยากทราบโรงงานหรือบริษัทที่รับซื้อพริกแห้งจำนวนมาก ใครรู้ช่วยแจ้งทีนะครับหรือสนใจจะซื้อติดต่อกลับ 085 6539818

มนตรี ไหมธรรม
IP: xxx.172.214.184
เขียนเมื่อ 

ผมปลูก 4 ไร่ เก็บอาทิตย์ละ 2 ครั้งๆ ละ300-600 กิโล และมีสมาชิกอีก 4 คนที่ปลูก รวม ประมาณ25 ไร่ ใครสนใจจะค้าขายติดต่อมาได้ครับ ที่แม่สอด ตาก 0810407562

ขอบคุณมากครับ

เห็นพ้องครับ

sorajak
IP: xxx.228.55.186
เขียนเมื่อ 

ผมมีพริกจำนวนมากพร้อม่ที่จะขาย พริกขี้หนู  พริกซุปเปอร์ฮอท  กรุณาโทรติดต่อมาที่ 087-8392987   E mail    [email protected]

ขอบคุณมากครับ ลองดูนะครับ สำหรับท่านที่กำลังดูช่องทางการตลาดอยู่

เผื่อจะช่วยเพื่อนสมาชิกได้

อารีรัตน์
IP: xxx.169.252.223
เขียนเมื่อ 

ผลิตพริกป่นเด็ดก้าน บดหยาบ บดละเอียด ส่งในประเทศและต่างประเทศ คุณภาพ GMP

สนใจติดต่อ อารีรัตน์ 02 7448230 02 3930399

www.krungsrifood.com

อุทัย อันพิมพ์
IP: xxx.28.51.72
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ลองดูนะครับเผื่อจะเป็นช่องทางการตลาดได้

ณี
IP: xxx.27.27.47
เขียนเมื่อ 

ต้องการพริกทำซอสพริก อยู่ชลบุรี ติดต่อได้ที่

0816878818

ธนพล
IP: xxx.53.191.16
เขียนเมื่อ 

ธนพล เครืออนุกูล  (แต)

  รับซื้อพริกสด สีแดง 100 ตัน/ 1 สัปดาห์ ครับ

เบอร์โทร 081-8530319

 

แหลม
IP: xxx.183.210.179
เขียนเมื่อ 

มีพริกแห้ง จำนวนมากต้องการขายโรงงานไหนที่ต้องการรับซื้อ ติดต่อมาได้ที่ 081-9453069 (แหลม)

ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาแวะชม และเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดทั้งเป็นลานความรู้อันนำไปสู่การสร้างงานและอาชีพ อุทัย อันพิมพ์

พรคุณธรรม
IP: xxx.88.89.154
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมมีพริกทังสด และแห้ง ต้องการขาย หากต้องการติดต่อได้ที่ 0854695050 ,082290556

พรคุณธรรม
IP: xxx.88.89.154
เขียนเมื่อ 

รับสมัครสมาชิกเพื่อการเพาะปลูกภาคอีสาน รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ 0854695050 ,0822290556

theboy
IP: xxx.99.230.187
เขียนเมื่อ 

หมดปัญหาการทำพริกแห้งที่ ไม่สะอาด เชื้อราเยอะ หรือไม่มีแดด หรือฝนตก กับตู้อบลมร้อนลีฮวาจากประเทศเกาหลี

เนื่องจาก บริษัทสยามโค อกริเวิลด์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการนำเข้าเครื่องจักรทางการเกษตรจากประเทศเกาหลี จำพวก  ตู้อบลมร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ( อบพริก,อบอาหารแห้ง,อบสมุนไพร )และยังเป็นตัวแทนบริการจัดหาเกียวกับเครื่องจักรทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ให้กับลูกค้าอีกมากมาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพเยี่ยม รูปโฉมที่โดดเด่น ไม่มีมละพิษต่อสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการใช้งาน

042-244001,0872133546


ภัทร
IP: xxx.49.85.41
เขียนเมื่อ 

ขายพริกแห้ง(teja)ไม่เด็ดก้าน นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย พริกสวย มีประมาณ 16-17ตัน

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 0843942343 ภัทร

Au Pratumthong
IP: xxx.67.39.56
เขียนเมื่อ 

ที่บ้านผลิตน้ำพริกขาย ต้องการซื้อพริกแห้งหัวเรือ 0923197092

อุทัย อันพิมพ์
IP: xxx.51.29.235
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับที่กรุณาเข้ามาแบ่งปันความรู้

K.ช้างน้อย
IP: xxx.10.68.194
เขียนเมื่อ 

ขาย-ส่ง/ผลิต/ พริกป่นจินดาแท้100% หัวเรือ/พม่า/จำนวนมากครับสนใจ k.ช้างน้อย 0933790259 ทำตามความพอใจลูกค้าเลยครับ มีพริกเย่อะมา พึ่งขึ้นจากท่า

เกรดA-75 B-60

วรวุฒิ
IP: xxx.99.97.59
เขียนเมื่อ 

ต้องการขายพริกจำนวนมากครับ ไม่ทราบจะมีใครรับซื้อบ้างครับไม่เคยทำการตลาดเลยครับ ถ้ามีรับสามารถส่งได้ทั้งปีครับ 0890161869 นุครับ


น้องอาเจจัง
IP: xxx.205.248.231
เขียนเมื่อ 

มีพริกสดๆขายจำนวนมากวันละ100-200โลตอนนี้ราค่าโลละ60บาท อ. ชุมพวงสนใจติดต่อได้0931919873