ในช่วงหลังจากปี ค.ศ. 2000 นี้ โลกเราไม่น่าอยู่ขึ้นทุกทีนะครับ มีแต่ข่าวไม่ดีมากกว่าข่าวดี แต่ละครั้งที่ผมเปิดอ่าน Google News ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่น่าหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่ง ส่วนข่าวในประเทศไทยนั้นผมเลิกรับไปแล้ว มีแต่ข่าวคนไทยทะเลาะกัน แย่งชิงผลประโยชน์กันเอง หรือบางคนไม่ได้ผลประโยชน์ก็ขอแค่ทำเพื่อให้หาย "หมั่นใส้" คนไทยด้วยกัน ล้วนแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาฮุบประเทศไทยทั้งนั้น

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวคำพูดของ Pope กระทบศาสนาอิสลามเป็นเหตุการณ์ใหญ่ไปทั่วโลกและมีท่าทีจะไม่หยุดลงง่ายๆ

พอตกวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็มีระเบิดหาดใหญ่ให้ได้เศร้าใจกันไปอีก

ระเบิดครั้งนี้เป็นการประกาศ "จุดจบ" ของ "หาดใหญ่" ทีเดียวครับ

"เมือง" ต่างๆ ในโลกนี้พัฒนาตามการ "คมนาคม" และการ "ทำมาหากิน" ของคนยุคนั้นๆ (ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม) แต่ผมเชื่อว่า "คมนาคม" มาก่อน "การทำมาหากิน" เพราะสำหรับมนุษย์ที่ต้องอยู่กันเป็นสังคมนั้น "การค้า" เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญสำหรับการพัฒนาการของสังคมครับ หลายๆ คนอาจจะไม่เห็นด้วยกับคำพูดข้างต้น แต่ผมเชื่อว่าเราไม่สามารถปฎิเสธความสำคัญของ "การค้า" (ในความหมายของ trading) กับสังคมมนุษย์ได้ครับ

ในยุคที่การคมนาคมทางน้ำเป็นการคมนาคมหลัก เมืองที่เจริญ (โดยความหมายที่มีประชากรมากและเป็นศูนย์กลางทางการค้า) จะเป็นเมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำสำคัญหรือลุ่มน้ำปากแม่น้ำ พอเข้าสู่ยุคที่การคมนาคมทางบกเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โลกเราก็มีเมืองที่เจริญที่ขึ้นอยู่กับ "ชุมทางรถไฟ" เพิ่มขึ้น "หาดใหญ่" ก็เป็นเมืองที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้

ปัจจุบันการคมนาคมทางอากาศกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทหลัก เราจะเห็นว่าค่าตั๋วเครื่องบินปัจจุบันราคาต่ำกว่าตั๋วรถไฟมาก (ในประเทศปกติอื่นๆ ไม่ใช่ประเทศไทย) และเรากำลังจะได้เห็นเครื่องบินที่มีขนาดเท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเลขนาดย่อมๆ อาทิเช่น Airbus A380 กำลังก้าวเข้ามาแทนที่เรือเดินทะเลขนาดกลาง

Logistics ของโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการขนส่งทางอากาศเป็นหลัก (FedEx เป็นตัวอย่างของบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ไกล โดยไม่มีเรือเดินทะเลเป็นของตัวเอง แต่ใช้ระบบขนส่งทางอากาศมาตั้งแต่ต้น) นี่คือสาเหตุที่ประเทศต่างๆ มุ่งสร้างสนามบินขนาดใหญ่ในเมืองหลักและสนามบินขนาดรองลงมาในเมืองต่างๆ เพื่อแย่งชิงการเป็นศูนย์กลางของ Logistics ยุคใหม่นี้ (ยกเว้นประเทศไทยอีกเช่นกัน)

ในยุคนี้ เมืองอย่าง "หาดใหญ่" ที่ขึ้นอยู่กับการคมนาคมทางบกเป็นหลักก็เริ่มหมดความหมาย ปัจจุบันไป "ภูเก็ต" ง่าย เร็ว และถูก กว่ามา "หาดใหญ่" มาก

"หาดใหญ่" อยู่ในสภาพช่วงสุดท้ายของความเป็นเมืองใหญ่มาหลายปีแล้ว ถ้าเขียนเป็นกราฟเราจะเห็นว่าทุกอย่างพ้นช่วงรุ่งเรืองและอยู่ในช่วงปลายของขาลงแล้วทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจบริการทางเพศ และ "ภูเก็ต" คือเมืองที่แทนที่ "หาดใหญ่" อย่างเต็มตัว

ระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคือระฆังปิดฉาก "หาดใหญ่" ที่เราเคยรู้จักกันครับ