Internet for E-Office สำหรับข้าราชการตำรวจ จ.ชุมพร รุ่นที่ 1 (ตอนที่ 1)

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     กลับมาอีกครั้งสำหรับการเปิด "เวทีสาธารณะ" โดยการใช้ Blog เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ออกไปนอกกรอบของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเด็นที่ เพื่อนของเราคนหนึ่งคนใดแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามผ่านมาทาง Blog เมื่อผมหรือมีผู้รู้ท่านอื่นมาช่วยกันตอบ เพื่อนคนอื่น ๆ ก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วย เมื่อขยายวงออกไปมากเข้า เราอาจจะได้เห็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมในแบบที่เรียกว่า Social Networking เกิดขึ้นผ่านทาง Blog ของเรา ณ ที่แห่งนี้...นี่คือความตั้งใจครับ

     ก่อนอื่น...ขอนำเสนอตัวโครงการฝึกอบรมการใช้ Internet & E-Office สำหรับตำรวจจังหวัดชุมพร โดยสังเขปดังนี้ครับ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพของสังคมในปัจจุบัน การใช้อินเตอร์เน็ตได้แพร่หลายเข้าสู่สังคมประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก และอีกทั้งภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรจึงได้จัดให้มีเว็บไซต์เป็นของจังหวัด และมีอีเมล์ในการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ และรับแจ้งเบาะแสในการปฏิบัติงานของตำรวจ คือ www.chumporn.police.go.th  / อีเมล์ [email protected]  กอปรกับในปัจจุบันปัญหาในการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความล่าช้าในการจัดส่ง และความซ้ำซ้อนของงาน

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตและใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เป็นประโยชน์
 • เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ได้รับรู้ข่าวสารในการแจ้งเบาะแสทางอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปหามาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 • เพื่อลดการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร ระหว่าง สถานีตำรวจ กับ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

3. เป้าหมาย

 • ข้าราชการตำรวจ จำนวน 40 คน (แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน)

4. ระยะเวลาการดำเนินการ

 • อบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
  - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค.48
  - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.48

5. สถานที่ฝึกอบรม

อาคารฐานความรู้ ชุมพรออนไลน์ 111/11-12 ถนนทวีสินค้า ซอย 1 อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ 077-503357, 502990 แฟกซ์ 077-502990
E-Mail : [email protected]

6. ผู้ดำเนินการฝึกอบรม

อ.ไอศูรย์    ภาษยะวรรณ์ [email protected]  / 09-7290463
อ.สุทธิศักดิ์ ศรีสุภา        [email protected] / 01-0839525 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (5)

ด.ต.พิชิต ถนนแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ไอศูรย์

 • กระผมดาบตำรวจพิชิต  ถนนแก้ว สังกัด ภ.จว.ชุมพร
 • มาเรียนการรับ-ส่ง e-mail กับอาจารย์ มีความอบอ่นการเรียนการสอนเป็นกันเอง
 • มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆ ได้รับความรู้มากกว่าที่คิด
 • อย่างนี้จึงเรียกว่าอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
 • ลูกศิษย์สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้
ด.ต.พิชิต ถนนแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ไอศูรย์

 • กระผมดาบตำรวจพิชิต  ถนนแก้ว สังกัด ภ.จว.ชุมพร
 • มาเรียนการรับ-ส่ง e-mail กับอาจารย์ มีความอบอ่นการเรียนการสอนเป็นกันเอง
 • มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆ ได้รับความรู้มากกว่าที่คิด
 • อย่างนี้จึงเรียกว่าอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
 • ลูกศิษย์สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้

         ด.ต.พิชิต  ถนนแก้ว

          [email protected]

          www.vacim.pantown.com

ประจักษ์ สมเรือง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

        ประจักษ์ สมเรือง ผบ.หมู่ สภ.ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

โทรศัพท์ ที่ทำงาน 077-620000 มือถือ 06-9467446

 

จ.ส.ต.จำรูญ ขอจุลซ้วน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้า จ.ส.ต.จำรูญ   ขอจุลซ้วน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)ทนท.จนท.นผ.สภ.อ.พะโต๊ะ  จว.ชุมพร  หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)0-7886-6340 ที่ทำงาน 0-7753-9058 โทรสาร 0-7753-9073  การที่ข้าฯ ได้รับมอบหมายจาก สภ.ฯ ให้มาเข้ารับการอบรมในครังนี้ แต่ 5 - 7 ต.ค.2548 ในครั้งนี้ ข้าฯ ได้รับความรู้จากคณะอาจารย์ผู้สอนที่ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป้นอย่างดี แต่เนื่องจากข้าฯ ไม่เคยผ่านหลักสูตรด้านการเรียนรู้การสอนด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบันใดๆ มาก่อน ที่ผ่านมาที่สามารถเปิด-ปิด และพิมพ์เอกสารต่างๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ก็ศึกษามาจากฝึกหัดด้วยตนเอง หรือเพื่อนร่วมงาน และผู้ที่ผ่านการเรียนมาก่อน จึงทำให้ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ สำหรับตัวของข้าพเจ้าเองได้ความรู้มาก แต่รับข้อมูลจากการเรียนรู้ได้ไม่เท่าที่ควร จึงทำให้นำความรู้ไปขยายผลแก่เพื่อนร่วมงานได้ไม่มากนัก ครับผม....

น้ำ (pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

อยากฟังความคืบหน้าสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านblob ของคุณตำรวจเร็วๆ ค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

5054

เขียน

06 Oct 2005 @ 21:59
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก