พัฒนาตนเองก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น

  ติดต่อ

  การเรียนรู้ภาคภาษาคอมพิวเตอร์  
    วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2548  หน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เขาจัดการอบรม Web  Disign by Dreamweaver MX 2004  ซึ่งจัดขึ้นที่ Citcom โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณธนวัฒน์      พูลเขตนคร  ตำแหน่ง  Webmaster of Naresuan University  เป็นผู้ให้ความรู้ ในการจัดทำและการออกแบบเวปไซต์ 
    ซึ่งดิฉันได้สมัครเข้าร่วมอบรม  เนื่องจากเห็นว่าจะสอนใครให้เรียนรู้งานนั้น เราจักต้องรู้เรื่องนั้นเป็นพื้นฐานก่อน  และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะได้นำความรู้ที่ได้รับเท่าที่จะสามารถรับได้  นำมาพัฒนาเรื่องราวในบล็อกของงานวินัยและพัฒนานิสิตในโอกาสต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

หมายเลขบันทึก: 5046, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:01:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)