GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พัฒนาตนเองก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น

การเรียนรู้ภาคภาษาคอมพิวเตอร์
    วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2548  หน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เขาจัดการอบรม Web  Disign by Dreamweaver MX 2004  ซึ่งจัดขึ้นที่ Citcom โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณธนวัฒน์      พูลเขตนคร  ตำแหน่ง  Webmaster of Naresuan University  เป็นผู้ให้ความรู้ ในการจัดทำและการออกแบบเวปไซต์ 
    ซึ่งดิฉันได้สมัครเข้าร่วมอบรม  เนื่องจากเห็นว่าจะสอนใครให้เรียนรู้งานนั้น เราจักต้องรู้เรื่องนั้นเป็นพื้นฐานก่อน  และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะได้นำความรู้ที่ได้รับเท่าที่จะสามารถรับได้  นำมาพัฒนาเรื่องราวในบล็อกของงานวินัยและพัฒนานิสิตในโอกาสต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 5046
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)