ภาพกิจกรรมทำโครงการวันที่ 12 กันยายน 2549 ชุดสอง

ภาพกิจกรรมทำโครงการวันที่ 12 กันยายน 2549

ภาพประทับใจถ่ายร่วมกับชุมชนฟ้าคราม

บันทึกภาพการทำโครงการ "ภาคเช้าพิธีเปิด"

บันทึกภาพการทำโครงการ "ทีมวิทยากรทั้งหมด"

ประชุมกลุ่มประชาชนที่ "ชุมชนฟ้าครามนคร"

http://jontrat.multiply.com/photos

http://jontrat.spaces.live.com/

กิจกรรมกายออกกำลังกาย

ประชุมกลุ่มทำสรุปโครงการ   19 กันยายน 2549

ตัวอย่าง เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ