เชิญร่วมเขียนหนังสือจาก Blog สู่ Book "Happy Ba"


ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากกิจกรรม จาก Blog สู่ Book “Happy Ba” ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราจะร่วมกันสร้างมรดกทางปัญญาที่มีคุณค่าผ่านพื้นที่ออนไลน์แห่งนี้ บันทึกที่ท่านร่วมกันเขียนจะนำไปถอดบทเรียนตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กลายเป็นหนังสือของพวกเรา และทางทีมงาน Happy Ba จะส่งหนังสือที่พวกเราร่วมกันสร้างสรรค์นี้ให้กับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม รางวัลแรกที่ท่านจะได้รับก็คือ “หนังสือ Happy Ba” ผลงานของกัลยาณมิตรใน G2K

จากการหารือกับกัลยาณมิตร G2K หลายท่านเกี่ยวการออกแบบกิจกรรม Happy Ba  ในโอกาสแรกนี้ ขอนำเสนอกิจกรรมแรก

 

                         จาก Blog สู่ Book “Happy Ba”

 

        Large_01happybabook

 

เชิญชวนกัลยาณมิตรร่วมเขียนบันทึก Happy Ba พื้นที่ความสุข  ตามแนว Happy 8 ในมิติต่าง ๆ ดังนี้

 

                          สุขภาพดี (happy body) 

                          น้ำใจงาม (happy heart) 

                         สังคมดี (happy society)

                         ผ่อนคลาย (happy relax)

                             ใฝ่รู้ (happy brain)

                           ทางสงบ (happy soul)

                        ปลอดหนี้ (happy money)

                       ครอบครัวดี (happy family)

 

เขียนตามสไตล์ของท่านเอง  บันทึกในสมุดของท่านจะนำมาจัดไว้ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งในมิติ Happy 8 เพื่อนำไปทำเป็นหนังสือ Happy Ba ของพวกเรากัลยาณมิตร G2K

 

เช่น

 • ท่านที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย เคล็ดลับการดูแลตัวเอง หรือแม้กระทั่งอาหารเพื่อสุขภาพ  อาจจะอยู่ในหมวดหมู่ happy body

 • ท่านที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สร้างความสุข ร่วมกัน และให้ข้อคิดเป็นประโยชน์ อาจจะอยู่ในหมวดหมู่ happy family

 •  ท่านที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับการทำงานที่สร้างความสัมพันธ์ในทีมงานและการบริหารจัดการที่ดีมีประโยชน์  อาจจะอยู่ในหมวดหมู่ happy society

 • ท่านที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาจิต การปฏิบัติธรรม จิตวิญญาณ (ไม่จำกัดศาสนา) อาจจะอยู่ในหมวดหมู่  happy soul

 

                        

ท่านสามารถเขียนบันทึกหลายบันทึก และแต่ละบันทึกอาจจะอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ก็ได้  ในกรณีบันทึกที่ท่านเขียนมีหลากหลายมิติ โดยอาจจะครอบคลุมครบ Happy 8 หรือมากกว่าหนึ่งมิติขึ้นไป บันทึกของท่านก็จะอยู่ในหมวดหมู่บูรณาการ ซึ่งเป็นช่วงท้ายของเล่มหนังสือ Happy Ba

 

  สิ่งที่ท่านเขียน ทีมงานจะนำมาถอดบทเรียนเป็นหนังสือ

                                    Happy Ba

 

 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมแรกซึ่งเป็นกิจกรรมระยะยาวนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

 

๑.   เปิด blog (สมุด) ใหม่ที่เล่าเรื่องพื้นที่ความสุขของท่านตามมิติต่าง ๆ ของ Happy 8 โดยแต่ละบันทึกของท่านใส่คำสำคัญว่า “Happy Ba”  “Happy 8” และมิติ happy ใด happy หนึ่ง เช่น ท่านเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเก็บออม ประหยัดในการใช้จ่าย เศรษฐกิจพอเพียง ท่านก็ใส่คำสำคัญในบันทึกว่า “happy money” เป็นต้น แต่หากท่านมีสมุดเก่าที่เข้า concept “Happy Ba”  “Happy 8” ก็ไม่ต้องเปิดสมุดใหม่ค่ะ เพียงเพิ่มคำสำคัญเข้าไปในสมุดก็ได้ค่ะ

 

๒.  เขียนบันทึกที่มีคำสำคัญ “Happy Ba”  “Happy 8” และมิติ happy ต่าง ๆ ตามข้อ ๑  อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพราะฉะนั้น จากวันนี้จนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรมนี้ ในสมุดเรื่องเล่าพื้นที่ความสุขของท่าน จะมีบันทึกอย่างน้อย ๑๐ บันทึก

 

       

                    พื้นที่ความสุขบนความพอเพียง

 

ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากกิจกรรม จาก Blog สู่ Book “Happy Ba” ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราจะร่วมกันสร้างมรดกทางปัญญาที่มีคุณค่าผ่านพื้นที่ออนไลน์แห่งนี้ บันทึกที่ท่านร่วมกันเขียนจะนำไปถอดบทเรียนตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กลายเป็นหนังสือของพวกเรา และทางทีมงาน Happy Ba จะส่งหนังสือที่พวกเราร่วมกันสร้างสรรค์นี้ให้กับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม รางวัลแรกที่ท่านจะได้รับก็คือ “หนังสือ Happy Ba” ผลงานของท่านและกัลยาณมิตรใน G2K  

 

รางวัลอีกรางวัลสำหรับกัลยาณมิตรที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะนำรายชื่อมาจับฉลากชิงรางวัล  โดยรางวัลขออุบไว้ก่อนนะคะ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ  ทั้งนี้ รางวัลที่มอบให้เป็นของขวัญจากทีมงาน เพื่อแสดงความขอบพระคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงอะไร

 

กิจกรรมนี้ สิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือหนังสือ Happy Ba บนพื้นที่แห่งนี้ค่ะ

 

                     ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน

                ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุน

                      ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

                                         Happy Ba ค่ะ   

                         Large_03happybabook            

                   เชิญร่วมลงเรือลำเดียวกันค่ะ   

             -------------------------------------

 

หมายเหตุ 

๑. ท่านที่เปิดสมุดแล้ว เชิญเขียนต่อไปได้เรื่อย ๆ เลยนะคะ สำหรับท่านที่เพิ่งเปิดสมุดใหม่ที่ใส่คำสำคัญว่า Happy Ba รบกวนช่วยกรุณามาฝาก link เพื่อที่ทางทีมงานจะได้สะดวกติดตามบันทึกท่านด้วยค่ะ

๒. กรณีที่ท่านเห็นว่าบันทึกเก่า ๆ เข้า concept "happy ba", "happy 8", และ happy มิติต่าง ๆ ใน happy 8 รบกวนให้นำมาใส่ในสมุดเล่มใหม่ของท่านด้วยค่ะ เพราะจากนี้ไป ทางทีมงานจะขออนุญาตแวะไปนำบันทึกในสมุดที่เล่าเรื่องพื้นที่ความสุข (happy ba) มาถอดบทเรียนเป็นหลักค่ะ เนื่องจากเกรงว่าไปเก็บไว้ในสมุดเล่มอื่น เราจะหาไม่เจอค่ะ เว้นแต่ว่าเราจะเจอโดยบังเอิญก็จะนำมาถอดบทเรียนด้วยค่ะ 

 

หมายเลขบันทึก: 503968เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2012 16:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2012 16:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (49)

อยากใ้ห้กำลังใจอาจารย์นะครับ ;)...

Happy Ba กันครับ

เอา การบ้านเดิม มาส่งให้ตรวจก่อนค่ะ น้องศิลา

เดี๋ยวว่างจะ รีไร้ท์ค่ะ 

ชอบเรื่องแบบนี้ แบบที่ทำอยู่ประจำจนลูกบอกว่า

"แม่ ๆ ๆ  ใช้บ้างเดี๋ยวเงินไม่สะพัด" ..อิ อิ

- Cheer เต็มที่ด้วยคนนะครับ

ชยพร   แอคะรัจน์

ยินดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมค่ะ

 • อาจารย์นพลักษณ์๑๐ Blank กำลังของอาจารย์ทำให้มีวันนี้ค่ะ
 • การบ้านของพี่หมอเล็ก Blank มีอรรถประโยชน์ต่อเรามากเลยค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะ
 • ยินดีร่วมกิจกรรมค่ะท่าน Blank Sila
 • หวังว่าท่านคงจะสบายดีนะคะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอบพระคุณพี่ชาย Blank ที่ร่วมสานฝัน สร้างอุดมการณ์นี้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะ

 • ขอบพระคุณคุณหมอตันติราพันธ์ Blank มากค่ะ บันทึกหลายบันทึกของคุณหมอมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงมากค่ะ ดีใจที่จะได้บันทึกของคุณหมอมาเป็นหน้าหนึ่ง (หลายหน้าก็ได้ค่ะ) ของหนังสือเล่มนี้ค่ะ
 • ขอบพระคุณคุณครูทิพย์ Blank  ที่ร่วมเดินทาง Happy Ba ไปด้วยกันค่ะ
 • รอติดตามผลงานนะคะ  

แวะมาบอกว่าhappy BA sec. Family ของผมมีหลายบันทึก จะเปิดสมุดแล้ว linkไว้นะครับคุณศิลา ขอบคุณกิจกรรมดีดีครับ แ

สวัสดีค่ะอาจารย์ศิลา

 • ลงเรือตามแม่ย่านางทั้งสองมาโดยไว
 • ช่วงนี้มีอารมณ์ Happy เก็บไว้ใน "คลังอารมณ์ดี"  มากโขนะคะอาจารย์
 • แต่เวลาที่ใช้เยอะอย่างมีความสุขอีกส่วน คือ  เขียนและเรียบเรียงการประเมินตนเอง  หมวดพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลน่ะค่ะ
 • เดือนละ  ๑  บันทึกเป็นอย่างน้อย  สำหรับ Happy ba  สบายมากค่ะ

 

น้องศิลาคะ

วันนี้เป็นนักเรียนที่ขยันทบทวนการบ้านค่ะ นำมาส่งคุณครูทั้งเล่มเลย

กัลยาณมิตร

มี happy ทั้งแปด

(บันทึกของบทกวี ขอกล้อมแกล้มจัดเป็น happy  relax ค่ะ)

 • ขอบพระคุณคุณแสงแห่งความดี Blank มากค่ะ อ่านบันทึกหลายเรื่องราวของคุณแสงแห่งความดี เป็น happy ba, และ happy 8 ในมิติความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสังคมรอบตัวที่อบอุ่น เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เหมาะที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้กันค่ะ
 • ดีใจมากค่ะที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มเดียวกัน
 • พี่หมอBlank เล็กคะ แฮ๊ปสมุดพี่หมอเล็กเก็บไว้ในแพลนเน็ตสองสมุดเลยค่ะ ดูแล้วมัน happy ba ทั้งคู่เลย ไม่เป็นไรนะคะ เยอะไว้ดีกว่าขาดค่ะ อิอิ
 • คุณหมออ้อ Blank ยกย่องให้เป็นแม่ย่านาง พี่นุชมาอ่านเจอคงขำแย่เลยค่ะ เป็นก็เป็นค่ะ หากว่าเป็นแล้วจะมีคุณหมออ้อร่วมลงเรือไปด้วยกัน อิอิ
 • บันทึกคุณหมออ้อไม่เครียด อ่านแล้วเบิกบาน อารมณ์ดี เป็นตัวอย่าง happy ba หลาย ๆ มิติเลยค่ะ
 • เดือนละครั้งไม่เยอะเกินไปนะคะ จะได้มาพบกันไม่เนิ่นนานเกินไป
 • งานเข้า เราก็เอาออกมาใส่บันทึกไว้ งานออก เราก็เข้า g2k มาหยอกเอิ๊นกัน ดีออกค่ะ

ต้องเข้าร่วมแล้วครับ....happy ba....น่าจะต้องสนุกมากครับอาจารย์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง Happy Ba ค่ะ

ผมกำลังเขียน "ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก" ...
พิมพ์เล่มจริง..แจกจริง..
ขายจริง ..

...
ยิ้มๆ...

 

ขอบพระคุณพี่ชาย Blank มากค่ะ นำสมุดรวมไว้ในแพลนเน็ตแล้วค่ะ ติดตามอ่านง่ายขึ้นมากค่ะ

ขอบคุณที่ชวนเชิญค่ะ

จะเปิดสมุดใหม่ ชื่อ "คลังความสุข" นะคะ :)

 

 

คลังความสุข

ลิงก์  http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/happybank

ขอบคุณที่ให้เกียรติชวนคะ กำลังจะเติม Happy body เร็วๆ นี้คะ

วันนี้พี่ดาก็เขียนเรื่องสุขภาพ

จัดอยู่ใน" Happy 8 " ลงเรื่อลำเดียวกันได้หรือเปล่าค่ะ

 • เป็นกิจกรรมที่ดีจ้ะ
 • ขอสนับสนุน

น่าสนใจมากๆ ครับ เดี๋ยวผมจะเข้าร่วมด้วย

แต่ เอ....เรื่องเก่าๆ ที่เคยเขียนไว้แล้ว จะนำ Happy Ba 8 ไปลงย้อนหลังได้ป่าวครับ?

สุขภาพดี  ครอบครัวดี  แลปลอดหนี้

อีกใฝ่รู้  สังคมดี  Happyได้

น้ำใจงาม ทางสงบ พบผ่อนคลาย

สุขแปดขั้น พบกันได้ ใน..Happy Ba Ha Ha ^_____^

ดำน้ำมาขึ้นเรือค่ะอาจารย์ อิอิ

ขอขอบคุณเป็นอย่่างยิ่งที่แวะไปส่งข่าวนะคะ สาธุค่ะ


 

น่าจะสนุกมาก ๆ เลยค่ะ ดูจากบรรยากาศที่ผ่านมาก็คึกคักนะคะ มีบันทึก Happy Ba มากมาย รวบรวมไว้ในอนุทินไม่ทันเลยค่ะ ดีใจที่คุณหมอทิมดาบ Blank ร่วมสนุกด้วยค่ะ

 • การ์ตูนเลียนหน้าเหมือนได้สวยกว่าตัวจริงมากค่ะ คุณชลัญ Blank ขอบคุณมากมายค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณ tuknarakBlank  Happy Ba ขอให้มีความสุขในทุกพื้นที่ค่ะ  
 • ภูมิใจด้วยคนค่ะ อาจารย์แผ่นดินBlank   ขอแบ่งปันมาสักช่วงตอนเกี่ยวกับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกเพื่อให้กัลยาณมิตรใน G2Kได้เรียนรู้ Happy Family & Happy Brain ในหลาย ๆมิติในหนังสือ Happy Ba นะคะ
 • ยิ้ม ๆๆๆๆ
 • มาสนับสนุนพี่เต็มที่เลยครับ
 • เย้ๆๆๆ

เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ อยากร่วมด้วยช่วยกัน ที่เขียนไว้อยากเอามาร่วมแจมด้วยค่ะ ให้กำลังใจนะคะ

 • แวะไปชมสมุดคลังความสุขมากแล้วค่ะ คุณหยั่งราก ฝากใบ Blank ขอบคุณมากค่ะ
 • ขอบคุณอาจารย์ หมอ ป. Blank มากค่ะ ขนาดไม่ค่อยมีเวลา ก็อุตส่าห์มาร่วมกิจกรรมกันค่ะ
 • เร็ว ๆ นี้คงได้พบกันอีกนะคะ

โครงการดีๆ ไม่ร่วมไม่ได้แล้ว ^_^

ขอร่วมเขียนบันทึกด้วยคนนะคะ สร้างสมุดใหม่ไว้แล้วค่ะ

"แบ่งปัน เล่าเรื่อง Happy Ba"

เดี๋ยวถ้าได้เขียนเรื่อง Happy Happy ของเดือนนี้แล้วจะฝาก link นะคะ

น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับ :)

จอดเรือเทียบท่า แวะรับด้วยค่ะ ขอไปด้วยคน

แวะมาฝาก link ค่ะอาจารย์ Sila

"แบ่งปัน เล่าเรื่อง Happy Ba"

http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/kunrapee1169

 

ขอบคุณคะ
เรื่องเก่า เขียนไปแล้วเข้าเกณฑ์ พี่จะใส่คำว่าHappy Ba เพิ่มในคำสำคัญได้นนะคะอย่างบันทึกถึงพี่ชาย เข้าในเรื่อง happy society และ happy family ขอไปใส่Link ก่อนนะคะ บันทึกถึงพี่ชาย http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502340

มาส่งบันทึกเก่าที่แก้ไขใหม่เพิ่มเติมนะคะ พี่ไก่ บันทึกใหม่จะเขียนเล่าคืนนี้คะ http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/499944

ไก่ มาส่งงาน happy ba บันทึกใหม่ สดร้อน ๆ เกือบไม่ทัน เพราะว่าInternet เชื่อมต่อไม่ได้ เพิ่งจะเชื่อต่อได้http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507278

เพิ่งเป็นสมาชิกได้ไม่นานค่ะ และเพิ่งทราบโครงการนี้อยากเข้าร่วมมากค่ะ แต่เลยไปหนึ่งเดือนแล้ว ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี