ฉันอยากรู้จักเธอ.... Backward Design

somtawin
“โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Backward Design” ที่สถาบันพัฒนาครูฯ จังหวัดนครปฐม

 2  วัน  ที่สถาบันพัฒนาครูฯ   กับ การออกแบบการเรียนรู้   Backward Design   วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน  2549   ดิฉันและเพื่อนอีก 4 คน  เดินทางร่วมกิจกรรม  โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Backward Design  ที่สถาบันพัฒนาครูฯ  จังหวัดนครปฐม    เราออกเดินทางจากโรงเรียนพระยาประเสริฐฯในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2549 เวลา 10.00 น.  เพื่อเข้าที่พักของสถาบันฯ  เตรียมตัวรับการอบรม             เตรียมตัวก่อนเข้าอบรม     ดิฉันคิดว่าตนเองไม่รู้จัก  Backward Design  อยากรู้ก่อนว่าเขาคืออะไร  จะนำมาใช้อย่างไร  จึงเข้ า GotSmiley for FREE! Click Herehttp://www.google.co.th/  ค้นหาและได้สรุปประเด็นออกมาได้ 3  ประเด็นดังนี้  

http://gotoknow.org/blog/somtawin/45485  Backward Design

แนวคิดใหม่ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

http://gotoknow.org/blog/somtawin/45488     

หลักในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

http://gotoknow.org/blog/somtawin/45492    

หัวใจหลักของการเรียนรู้ตามแนว Backward Design            

ก่อนวันแรก    หลังรายงานตัวเข้าที่พัก   ทีมงานโครงการนัดพบวิทยากรเวลา 19.00 น  ณ ห้องอบรม     ถึงเวลานัดทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุม  มีผู้เข้าอบรม  30  ท่าน  วิทยากร  1  ท่าน  และทีมงานโครงการฯอีก 3 ท่าน  เป็นนัดแรกที่ประทับใจค่ะ  เริ่มด้วย  ทีมงานโครงการฯแนะนำวิทยากร ท่านคือ  ดร.เพ็ญนี  หล่อวัฒนพงษา   ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี กทม.  ท่านแนะนำตัวโดยละเอียด  เริ่มเล่าว่าเรียนที่ไหนบ้างในวัยเด็กและมีความรู้สึกอย่างไร     ด้านการทำงานด้านการสอนด้านการบริหารที่  ร่วมฤดี  ด้านการเรียนจากต่างประเทศหลายประเทศ  เป็นการแนะนำตัวแบบเปิดใจ    แล้วส่งต่อให้พวกเราผู้เข้าอบรมแนะนำตัวบ้างและให้บอกด้วยว่า  ท่านมาประชุม/อบรมครั้งนี้  ท่านต้องการได้อะไร  ดิฉันนึกถึง  KM  วิทยากรกำลังกำหนด หัวปลา ทิศทางในการให้ความรู้ ทุกคนแนะนำตัวอย่างละเอียดเท่าที่จะนึกมาพูดคุยได้และบอกความต้องการของตนเอง  สำหรับดิฉันบอกวิทยากรว่า  ต้องการแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลที่ตรงตามมาตรฐานรายวิชา(คณิตศาสตร์)แล้วสามารถบอกได้ว่านักเรียนมีความรู้มากหรือน้อย    วิทยากรท่านตอบว่า  ดิฉันได้แน่เพราะการวัดผลเป็นหัวใจของ Backward Design  จบกิจกรรมด้วยบรรยากาศที่ดีรู้เขารู้เราประทับใจค่ะ            

2 วันของการประชุม/อบรม  บรรยากาศเป็นกันเองพูดคุยแบบเปิดใจระหว่างท่านวิทยากรและผู้รับการอบรม       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#design#backward

หมายเลขบันทึก: 50367, เขียน: 16 Sep 2006 @ 14:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)