ส่งอนุทิน 6

Microsoft Excel
 ใบอนุทินงาน ฉบับที่   6วันที่เขียน  16  กันยายน  ๒๕๔๙เรื่องที่เรียน  การทำ  Microsoft  Excel.............................................................................................................ความคิดเห็นที่ได้หลังจากที่ได้รับการศึกษา        เริ่มต้นเรียนในเรื่อง  โปรแกรม Microsoft  Excel  เป็นการคำนวณตัวเลข(ด้านการเงิน)ไปที่คำสั่ง fx เพื่อกำหนดสูตรคำนวณ ขึ้นว่าแทรกฟังก์ชัน  เลือกว่าจะคำนวณวิธีใด  (MAX,MIN,AVERAGE….)  การคิดเกรดโดยการใช้สูตรคำนวณ  และสร้างตาราง  การแทรกบรรทัด  การลบบรรทัดที่ไม่ต้องการ  การคัดลอกข้อมูลจากที่ได้คำนวณ  การกำหนดให้ sheet  แต่ละ sheet  มีช่วงตารางเท่ากันตั้งอัตโนมัติ  การผสานเซล  การจัดกึ่งกลางหรือเป็นแนวตั้งของข้อความไปที่จัดรูปแบบเซล  การสร้างกราฟ การเรียงลำดับข้อมูลไปที่ DATA  เลือกเรียงลำดับ  การตั้งวันที่รูปแบบ อาจารย์มีความตั้งใจสอนเพื่อให้ผู้เรียนทุกท่านได้ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  สอนในเรื่องดังกล่าวไปทีละขั้นตอนเมื่อเข้าใจตรงกัน เริ่มสอนลำดับต่อไปเรื่อย ๆ การแสดงความคิดจากเพื่อน      เพื่อน ๆ มีความรู้ความเข้าใจในการนำโปรแกรม Microsoft  Excel  มาคำนวณหาค่าต่าง ๆได้เป็นอย่างดี  และมีความสนุกกับการเรียน  เข้าใจวิธีการทำงานของโปรแกรมเป็นอย่างดี  การประเมินผลการเรียน        หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องของ  โปรแกรม Microsoft  Excel  แล้ว สามารถนำไปใช้ในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ  โดยการใช้สูตร  การสร้างตาราง   ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เรียน           ข้าพเจ้าเห็นว่าเนื้อหาที่สอนไม่มากเกินไป  สอนตรงประเด็น  ทำให้ขณะที่เรียนไม่เครียดเกินไป  อาจารย์เป็นมิตรกับลูกศิษย์  เปิดโอกาสให้ได้ซักถามได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อสงใส ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาบ้านนอก

คำสำคัญ (Tags)#อนุทินmicrosoft

หมายเลขบันทึก: 50365, เขียน: 16 Sep 2006 @ 14:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)