ยำตะปูกับยำปลาทู


เราไม่ทราบหรอกว่า เหตุผลตามกระบวนการกฎหมายที่ชาวบ้านเล่นตามกฎ กติกาทุกอย่างจะได้รับการตอบสนองจากภาครัฐหรือไม่ แต่ที่แน่นอน ณ วันนี้ ชาวบ้านต่อสู้ตามรูปแบบ ตามหลักนิติรัฐที่ถือกฎหมายเป็นใหญ่ และตามเนื้อหาโดยถือกฎหมายสารบัญญัติเป็นหลักคุ้มครองป้องกันตนเอง ต่อจากนี้ไปคืออำนาจที่มองไม่เห็นที่อาจจะเล่นกลกับชะตากรรมของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามความยุติธรรม ซึ่งเราจะต้องติดตามชีวิตจริงของพวกเขาต่อไป ไม่รู้ว่าวันใดจะยุติ (ธรรม)

ก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่เวทีคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก บางสะพาน ฝนตกปรอย ๆ ตั้งแต่เช้ามืดของวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ จนเวลา ๙.๒๐ น. ฝนก็ยังไม่หยุดตก แต่พี่แกนนำ ทีมงานและข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเดินทางไปทันที เมื่อทราบว่าชาวบ้านบางสะพานมารวมตัวกันจนเต็มพื้นที่ศาลาของอำเภอบางสะพาน และล้นออกมารอบ ๆ บริเวณศาลาแล้ว  เมื่อมาถึงยังพื้นที่ ฝนไม่ตก ทั้งที่พื้นที่ห่างกันไม่ถึงยี่สิบกิโลเมตร

   Large_07beginningbangsaphan

 

บรรยากาศการชุมนุมเป็นระเบียบเรียบร้อย หลายท่านจับจองที่นั่ง และนั่งอย่างสงบ บ้างก็จับกลุ่มคุยกัน บ้างก็ไปเข้าคิวรับของว่างและน้ำดื่มฟรีที่พี่สุเจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์ทำน้ำดื่มผลไม้ให้บริการอยู่ใกล้ ๆ ศาลา การจัดเวทีคัดค้านของชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่มีสถาบันหรือกลุ่มทุนใดให้การสนับสนุนเงิน หรือจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือชาวบ้านไม่ขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด พวกเขาเต็มใจออกเงินทำน้ำและเตรียมอาหารมาเลี้ยงผู้มาร่วมชุมนุมกันเอง และมีกล่องบริจาค  หากใครจะช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บางสะพาน

 

 

                   โต๊ะลงทะเบียนชื่อคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก บางสะพาน

 

Large_136registerbangsaphan

 

                          ผู้ที่มาร่วมชุมนุมมีหลากหลายวัย

 

 

 

 

 

ทุกคนที่มาร่วมเวทีคัดค้านนิคมอุตสาหกรรม มาด้วยจิตสำนึกอนุรักษ์บ้านเกิดที่เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ   แหล่งปลาทู และแหล่งประการัง  ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานทรัพยากรนี้คือมรดกตกทอดล้ำค่าที่ตายายปู่ย่าอยากส่งต่อให้ลูกหลาน

 

 

เด็กวัยเจ็ดปีก็มีใจอนุรักษ์ ตั้งอกตั้งใจฟังคำปราศรัยของพี่แกนนำและเครือข่ายอนุรักษ์บ่อนอกและทับสะแกที่มาช่วยบางสะพานเหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน

 

    

 

เจ้าของรีสอร์ทราชาวดีปราศรัยเล่าความสำคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นยิ่งกว่าการทำนิคมอุตสาหกรรม  ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมตั้งใจฟัง และตั้งใจอ่านป้ายคัดค้านมากมายจากพี่น้องบางสะพาน สิ่งหนึ่งในฐานะผู้สังเกตการณ์ ขอยอมรับว่าผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมคนปัจจุบัน (๒๕๕๕) นี้ ใจกว้าง ยอมรับฟังปัญหาชาวบ้านแม้จะทราบแต่แรกว่าเต็มไปด้วยแรงต้านชนิดที่ไม่มีทางประนีประนอมได้

 

  

 

          

 

 

               Large_35kornororatbangsaphan

 

หลังจากนั่งฟังเสียงคัดค้านชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่ด้วยรถไอ้แต๊กสำรวจข้อเท็จจริง ที่ดินที่พิพาทที่แวดล้อมลักลั่นเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินสาธารณะ พรุ และหนองนกกระเรียน

 

         Large_66kornororatbangsaphan

 

การสร้างท่าเรือของกลุ่มทุนอุตสาหกรรมที่ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศ ไม่รวมถึงสิ่งที่ยังพิสูจน์หาข้อยุติไม่ได้คือสภาพน้ำและสภาพหินดินทรายชายหาด จุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นที่หมายปองของกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือความยาวของทะเลกว่า ๒๕๐ กิโลเมตร เหมาะแก่การทำท่าเรือน้ำลึก และ ณ ที่แห่งนี้ ก็ได้ทำไปแล้ว...แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับพวกเขากลุ่มอุตสาหกรรม

 

    

 

หลังจากสำรวจพื้นที่ที่เป็นปัญหาข้อพิพาทของกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำมาใช้อ้างขอให้การนิคมอุตสาหกรรมประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมก็กลับมาที่เวทีคัดค้าน เพื่อมารับประทานอาหารที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้ให้ ก่อนที่จะกล่าวปิดเวทีในช่วงท้าย

 

                     อาหารเลี้ยงผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม

  Large_147foodbangsaphan

 

  ยำตะปูเคียงข้างยำปลาทู เพื่อให้ผู้ว่าการนิคมฯ เลือกทาน "วัดใจกัน"

 

Large_150yumtapoo

 

ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่ากระไรได้แต่หัวเราะ ในชีวิตจริง ไม่มีใครเลือกสิ่งที่กินไม่ได้ นัยนี้คือสิ่งนั้นมันตอบสนองแค่เพียงกลุ่มทุนเท่านั้น

 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสิ้น  ผู้ว่าการนิคมฯ ก็ได้ตัดสินใจประกาศต่อพี่น้องบางสะพานที่นั่งรอฟังโดยกล่าวว่าจะตัดพื้นที่ ๑,๐๐๐ กว่าไร่ที่ยังเป็นปัญหาแก้ไม่ได้ของกลุ่มทุนอุตสาหกรรมออกไป และอาจจะประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ของบริษัทเอกชนที่มีอยู่จริงไม่ติดปัญหาอะไร แต่คำตอบนี้ ชาวบ้านที่มานั่งฟังก็ยังไม่พอใจอยู่ดี เพราะต้องการให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมยกเลิก MOU (บันทึกข้อตกลงที่ทำร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมว่าจะประกาศเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหล็ก บางสะพาน) หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือการยกเลิก MOU นี้นำไปสู่การยกเลิกการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม

  

พี่แกนนำจึงอ่านหนังสือคัดค้านขอให้ยกเลิก MOU พร้อมยื่นหนังสือดังกล่าวให้ผู้ว่าการนิคมฯ ใจความสำคัญคือการนิคมอุตสาหกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์รัฐและประชาชน ในกรณีที่กลุ่มอุตสาหกรรมทำผิดสัญญา (ได้แก่ การไม่ชำระค่าบริการในการดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่จะให้มีนิคมอุตสาหกรรม) และการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงประกาศในเว็บไซต์เชิญชวนบริษัททั่วโลกร่วมลงทุนโดยใช้ชื่อว่า "นิคมอุตสาหกรรมเหล็ก" ทั้งที่ยังไม่มีการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมจริง ผิดพระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ ดังน้้น การนิคมอุตสาหกรรมสามารถนำเหตุผลดังกล่าวไปเป็นข้ออ้างเยกเลิก MOU กับกลุ่มอุตสาหกรรมได้ทันที

      

               Large_130kornororatbangsaphan 

 

เราไม่ทราบหรอกว่า เหตุผลตามกระบวนการกฎหมายที่ชาวบ้านเล่นตามกฎ กติกาทุกอย่างจะได้รับการตอบสนองจากภาครัฐหรือไม่ แต่ที่แน่นอน ณ วันนี้ ชาวบ้านต่อสู้ตามรูปแบบ ตามหลักนิติรัฐที่ถือกฎหมายเป็นใหญ่ และตามเนื้อหาโดยถือกฎหมายสารบัญญัติเป็นหลักคุ้มครองป้องกันตนเอง ต่อจากนี้ไปคืออำนาจที่มองไม่เห็นที่อาจจะเล่นกลกับชะตากรรมของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามความยุติธรรม ซึ่งเราจะต้องติดตามชีวิตจริงของพวกเขาต่อไป ไม่รู้ว่าวันใดจะยุติ (ธรรม)

 

หมายเลขบันทึก: 503362เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2012 18:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (16)

ยังขำออกนะคะ...ยำตะปู คิดเก่งจัง

อาจารย์ก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะ

                สวัสดีค่ะท่านBlank ศิลา  หวังว่าท่านคงจะสบายดีนะคะ

                              มาให้กำลังใจ  ผู้เข้าร่วมชุมนุมค่ะ

ขอบพระคุณคุณครูทิพย์ Blank มากค่ะ พี่น้องชาวบ้านบางสะพานคงดีใจที่เรื่องราวของเขาถูกบอกเล่่าและมีผู้ให้กำลังใจมากมายค่ะ

 • คุณหมออ้อBlank แซวได้ถูกใจมากค่ะ ขำไม่ออกหรอกค่ะ เป็นกุศโลบายแบบชาวบ้าน ซื่อ ๆ ตรง ๆ ไม่เอาก็บอกไม่เอา
 • เวลาเข้าไปในพื้นที่ทีไร มักจะพูดไม่ค่อยออก ได้แต่มองด้วยความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ
 • จะระวังตัวให้มากขึ้นค่ะ ช่วงนี้ ตั้งใจว่าจะลุยงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่ ลงไปในพื้นที่บ่อย ๆ งานค้างพอควรเลยค่ะ
 • ถือโอกาสทำตามคำแนะนำคุณหมออ้อพอดีที่ให้ระวังตัวมาก ๆ ก็เลยของดลงพื้นที่สักระยะหนึ่งจนกว่าจะสะสางงานอื่นสำเร็จ ขอบคุณมากค่ะที่เป็นห่วง
 • หวัดดีจ้ะอาจารย์ภู
 • พื่น้องในภาพหลาย ๆ คนคุ้นหน้าคุ้นตาคุณมะเดื่ออยู่จ้ะ
 • วันหน้าวันหลัง หากอาจารย์มีเวลา เชิญแวะทักทายกันบ้างนะจ๊ะ
 • ขอบคุณจ้ะ

จัดเต็มเลยนะคับคุณศิลา ชอบคับ

สวัสดีค่ะคุณศิลา

ระวังตัวด้วยนะคะ ตอนแรกเห็นปลาทูนึกว่ายำตะปูเป็นเพียงนามธรรมที่ใช้แซวกันเล่น มองให้ชัดจากภาพข้างล่าง มีตะปูจริงๆ ด้วยค่ะ

นึกถึงหนังสือที่อ่านไปเมื่อวานเช้า....

กิจกรรมทางเศรษฐกิจควรเป็นไปดังนี้ 1. กิจกรรมและผลผลิตไม่ควรเป็นอันตรายหรือก่อผลเสียหายต่อสังคมและชีวิต หรือชีวิตและสังคม 2. เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสังคม ทำให้สังคมดีขึ้น ให้เป็นสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ 3. เป็นกิจกรรมที่เกื้อหนุนการพัฒนามนุษย์ เพราะเราถือว่าการพัฒนามนุษย์เป็นหลักการใหญ่ หลักการสำคัญ และเราเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ สามารถไปสู่ความดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) จากหนังสือ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ บทสนทนาระหว่าง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กับนายลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก

ความสมดุลในทางธุรกิจ อุตสาหกรรมจะเป็นไปได้ด้วยอาศัยปัญญาจากทุกฝ่ายจริงๆ ค่ะ

เอาใจช่วยทุกท่านค่ะ

ให้กําใจชาวบางสะพานทีร่วมกันต่อสู้

ส่วนเรื่องการเขียนขอพักไว้ก่อนเป็นผู้ชมถนัดกว่าผู้แสดง

เห็นยำตะปูแล้วเสียวแทน.....

ใครจะกินเข้าไปล่ะเนี่ย

 

เอาใจช่วยค่ะ น้องศิลา

ตามมาเป็นกำลังใจให้นักอนุรักษ์ทั้งหลาย และอ.ศิลา ด้วยค่ สู้ สู้

 

เข้าใจทำนะครับ
เสกตะปูเข้าท้องเลยดีกว่า... ผมว่า 555

 • ...ชาวบ้านต่อสู้ตามรูปแบบ ตามหลักนิติรัฐที่ถือกฎหมายเป็นใหญ่ และตามเนื้อหาโดยถือกฎหมายสารบัญญัติเป็นหลักคุ้มครองป้องกันตนเอง ต่อจากนี้ไปคืออำนาจที่มองไม่เห็นที่อาจจะเล่นกลกับชะตากรรมของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามความยุติธรรม ซึ่งเราจะต้องติดตามชีวิตจริงของพวกเขาต่อไป ไม่รู้ว่าวันใดจะยุติ (ธรรม)....   

 • สนับสนุนชาวบ้านครับ ปณิธิ ภูศรีเทศ

 • ข่ม..แต่ไม่ขู่..ตะปูจึงอยู่บนจาน 55555

เวลาเห็นภาพที่คุณมะเดื่อ Blank นำมาประกอบในบันทึกก็คุ้น ๆ เหมือนกันค่ะว่าเหมือนเคยเดินทางไปมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตรงไหน ที่เดียวกันหรือเปล่า หากว่าลงพื้นที่อีกจะขออนุญาตไปถามเส้นทางนะคะเผื่อแวะไปเยี่ยมได้สะดวกค่ะ พี่น้องที่คุ้นหน้าคุ้นตาคุณมะเดื่อ น่าจะรู้จักคุณมะเดื่อด้วยนะคะ

ธรรมะจัดสรรค่ะ

คุณแสงแห่งความดี Blank แวะมาเยี่ยมที เรียกอมยิ้มให้อิ่มใจอยู่เรื่อยเลยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท