นาย มนตรี ตรี บุญจรัส

ประธาน/กรรมการผู้จัดการ
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด
Usernamemont2009
สมาชิกเลขที่43053
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ปี 2535  พนักงานชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      
ปี 2540 ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ สมุนไพรใช้ในกุ้ง :  ลูกใต้ใบ พญายอ ฟ้าทะลายโจร  ผู้แต่ง อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  สำนักพิมพ์ อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2540 ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ผู้แต่ง อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  สำนักพิมพ์ อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2541 กองบรรณาธิการ พืชผักปลอดสารพิษด้วยภูไมท์  ผู้แต่ง อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  สำนักพิมพ์ อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2541 กองบรรณาธิการ การใช้ปูนและซีโอไลท์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ผู้แต่ง อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  สำนักพิมพ์ อักษรสยามการพิมพ์
  ศิลป์ การใช้ปูนและซีโอไลท์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ผู้แต่ง อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  สำนักพิมพ์ อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2542 กองบรรณาธิการ มะนาวด่านเกวียนปลอดสารพิษ  ผู้แต่ง อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  สำนักพิมพ์ อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2542 ผู้จัดการชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      
ปี 2553 บทความตีพิมพ์ นิตยสารผักเศรษฐกิจ   บ. มิเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ฟ จก. บ. มิเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ฟ จก.
ปี 2554 บทความตีพิมพ์ เทคโนโลยีชาวบ้าน   มติชน มติชน
ปี 2554 บทความดีพิมพ์  หลากวิธีการบังคับมะนาวนอกฤดู   "เงินล้าน"  เล่ม 2  พริ้ม  ศรีหานาม บจ. นาคา อินเตอร์มีเดีย  นาคา อินเตอร์มิเดีย

ปี 2556- ปัจจุบัน
นักกจัดรายการวิทยุ ชสถานีวิทยุมก.บางเขน, มก. ขอนแก่น, มก. เชียงใหม่, มก. สงขลา และเครือข่ายสยามชัยเรดิโอ      
ปัจจุบัน ประธาน/กรรมการผู้ัจัดการ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด