ประกาศ "ข่าวดี" รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนสิงหาคม 2549

         ข่าวดีเช้าวันสุข (ศุกร์) กลางเดือนมาแล้วค่ะ    ......การประกาศผลรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนสิงหาคม 2549.....

         การพิจารณารางวัลสุดคะนึงครั้งนี้ ก็ไม่ต่างจากเดิม ทำนองรักพี่เสียน้อง เพราะแต่ละท่านตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติ (tacit knowledge) เพื่อ ลปรร. กับกัลยาณมิตรในเวทีเสมือนที่กำลังดังเป็นพลุแตกขณะนี้ เพราะตะลึงกับสถิติการที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาใช้ G2K แบบดีวันดีคืน ดังนี้

จำนวนการเยี่ยมชมรวม:

4,413,078
จำนวนการเยี่ยมชมวันนี้: 14,034
สมาชิก: 13,088
ไฟล์: 31,135
คำถาม: 1,001
เว็บอ้างอิง: 5,471
บล็อก: 10,070
แพลนเน็ต: 2,956
บันทึก: 46,075
ข้อคิดเห็น: 70,695

         กลับมาเรื่องรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนสิงหาคม 2549 กันต่อค่ะ   short-list ของเรา มีทั้งภาคการศึกษา ภาคราชการ และภาคประชาสังคม  เขียนกันได้เข้าเป้าหมายและเนื้อหาภาคปฏิบัติ  แต่รางวัลที่ตั้งไว้คือ มอบให้เดือนละ 1 ท่าน  ดังนั้น ขอแสดงความยินดีแด่...

         ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนสิงหาคม 2549  ได้แก่

          .... คุณชาญวิทย์ สมศักดิ์ ..... 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

http://gotoknow.org/blog/chanwit

ชื่อบล็อก  เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล

จุดเด่นของบล็อก 

           กรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า อ่านเข้าใจง่าย สบาย ได้ประเด็น ได้เห็นความรู้ฝังลึกจากประสบการณ์จริง  มีการเชื่อมโยงหาพันธมิตรเป็นเครือข่าย  ยิ่งกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมอย่างมากมายและรวดเร็ว  ทำให้มีคนเข้ามาให้ความเห็นมากคือ มีประเด็นความสนใจร่วม 

            ขณะที่กรรมการกำลังพิจารณาการให้รางวัลกันอยู่  ภาพเจ้าของบล็อกยังยืนถือไมค์อยู่  แต่ตอนประกาศเป็นภาพใหม่แล้ว หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว เชียวค่ะ (สงสัยต้อนรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้)

เกณฑ์ในการคัดเลือก  มีดังนี้
1. บันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ
2. บันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานประจำของตนเองหรือกลุ่ม
3. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
4. ความสวยงามของบล็อก
5. มีการบันทึกสม่ำเสมอ อย่างน้อย 10 ครั้ง
6. มีติดป้ายของบล็อก
7. จำนวนข้อคิดเห็น 

ของรางวัล...เสื้อโปโล 1 ตัว และ หนังสือการจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ พร้อมลายเซ็น อ.วิจารณ์  

(รางวัลจะไปเยือนเมืองคอนเร็ว ๆ นี้ค่ะ)

คณะกรรมการ
1. ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน ที่ปรึกษา
2. คุณอุไรวรรณ  เทิดบารมี ประธานคณะกรรมการ
3. คุณชุติมา  อินทรประเสริฐ   กรรมการ
4. คุณสุปราณี  จริยะพร กรรมการและเลขานุการ