วันก่อน ( 1 กย 49)มีโอกาสได้ต้อนรับคณะจากจังหวัดสิงห์บุรี มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ของจังหวัดชุมพร ในวันที่สอง ดูงานในพื้นที่ ได้นำคณะไปดูงานที่ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลบ้านนา จุดนัดพบ สวนมณทิพย์ ของคุณมโน มณทิพย์  กลุ่มนี้มีจุดเด่นตรงที่เป็นการรวมตัวกันโดยธรรมชาติ ของผู้ผลิตทุเรียน ลองกอง รายใหญ่รายย่อยทั้งหมู่บ้านมากกว่าหนึ่งร้อยรายในหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง และทีสำคัญไปกว่านั้น สมาชิกทุกคนผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม( GAP) มีอยูช่วงหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคณะจากสิงห์บุรี และคุณมโน มณฑิพย์ จับประเด็นสำนวนกลอนของครูมโน มาเล่าต่อซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผลิตทุเรียนของกลุ่มนี้           

......ทุเรียนอ่อนวอนท่านอย่าเพิ่งตัด  

               แก่จึงคัดตัดขายให้หมดสวน                   

            สุกคัดออกกองไว้ให้เมียกวน              

                  ขายหมดสวนเงินไม่มีใช้หนี้พอ                    

........................................                  

  ..........................................                   

จึงรวมตัวกันมาตั้งเป็นกลุ่ม               

  มาประชุมหวังว่าราคาเพิ่ม                         

ราคาทุเรียนปีนี้ดีกว่าเดิม                      

    ราคาเริ่มสิบแปดบาทซื้อขาดตัว                

 ส่วนจัมโบ้หัวลิงคัดทิ้งออก              

พ่อค้าบอกซื้อไปก็ปวดหัว                  

เกษตรกรสู้ต่อไปไม่ต้องกลัว             

ถึงหมดเนื้อหมดตัวก็ยอมทน