บทบาทของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขกรณีพิพาททางปกครอง


       วันนี้ภายใต้หลักสูตร ส.นบส. ได้ฟังบรรยายเรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขกรณีพิพาททางการปกครอง โดยวิทยากรคือ อาจารย์ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ในการนี้ผมได้สรุปสาระสำคัญเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดังต่อไปนี้          

   @ หน่วยงานและจนท.ของรัฐ

       - มีหน้าที่บริหารราชการและ.จัดทำบริการสาธารณะ

        -กฎหมาย: เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานภาครัฐ

               ลำดับชั้นของกฏหมาย

                1.รัฐธรรมนูญ

                 2.พระราชบัญญัติ

                 3.พระราชกฤษฎีกา

                 4.กฏกระทรวง

                 5.ระเบียบ

                  อื่นๆ

      @  ฐานะของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนภายใต้.กรอบของกฏหมาย

      @ ใช้หลักรัฐศาสตร์ VS หลักนิติศาสตร์

 

    บทบาทของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีพิพาททางปกครอง

       1 บริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม

        2 วินิจฉัยสั่งการบนพื้นฐานของความชอบด้วยกฏหมาย

        3  จัดทำบริการสาธารณะตามหลักธรรมภิบาล

        4  เอาใจใส่ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบ

        5.ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเรื่องผลประโยชน์์ทับซ้อน

        6. พร้อมที่จะชี้แจงและรับการตรวจสอบ

        7. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

........

 

.........

......

 

......

 

ภาพเชื่อมโยงไว้ใน. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.472387559452314.114333.100000432219925&type=3

........

หมายเลขบันทึก: 501377เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2012 10:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กันยายน 2012 23:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (28)

ได้ความรู้จาก ผอ.อีกแล้ว ขอบพระคุณค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับ เช่น พระราชบัญญัติ มีลำดับชั้นทางกฎหมายสูงกว่า พระราชกฤษฎีกา

 

ได้รับความรู้ที่ดีมากค่ะ ทำให้มีความตั้งใจทำงานให้ถูกต้องตามระบบราชการและเป็นข้าราชการที่ดีทุกวันค่ะโดยไม่เว้นวันเสาร์และอาทิตย์...

รับทราบค่ะขอบคุนที่ท่านร่วมแบ่งปันค่ะ

ขอบคุณทุกท่านครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • สวัสดีค่ะ ผอ.
  • ขอร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยคนนะค่ะ

ยินดีด้วยอย่างยิ่งครับ ที่ท่าน ผอ. ได้รับรางวัล "ครูเพื่อศิษย์" ประจำเดือนสิงหาคม 2555

( ผอ.ดร.ดิศ กุล เกษมสวัสดิ์ เป็นผู้มีความเป็นครูเพื่อศิษย์ ท่านเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี โดยไปเผยแพร่และใช้กับครู กศน.ในจังหวัดอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี ในการบริหารการจัดการความรู้ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละดับการศึกษา เป็นผลให้เกิดเครือข่ายของค รูกศน.ในวงกว้าง เพราะครูไม่ว่าในระดับการศึกษาใดจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อ "ศิษย์" ได้ เป็นทักษะที่สำคัญ ดังนั้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูจำเป็นต้องมี )

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501523

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่แจ้งข่าวรางวัลครูเพื่อศิษย์

ผมชอบมาก กับคำว่า " กล้ายืนหยัดทำในสิ่งทีถูกต้อง " และขอแสดงความยินดี กับ ผอ.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัล ครูเพื่อศิษย์

ท่านนำความรู้มาให้อีกแล้วขอบคุณครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้รับจากผอ.ค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่บนเรียนรู้และทุกท่านที่ให้ดอกไม้เป็นกำลังใจครับ

ขอบคุณค่ะท่านผอที่ให้ความรู้เพิ่มขึ้น

ผอ.ได้รางวัลหรอคะ ขอแสดงความดีใจด้วยค่ะ

ขอบคุณครับที่่ท่านนำความรู้มาเติมเต็มให้กับพวกกระผม

" กล้ายืนหยัดทำในสิ่งทีถูกต้อง " เป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทำยากยิ่งค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ และยินดีสำหรับรางวัลที่ผอ.ได้รับค่ะ

เป็นสิ่งที่ดี และควรปฏิบัติให้ได้อย่างยิ่งค่ะ

ความรู้ที่ดี ย่อมมาจากแหล่งข้อมูลที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป ขอบคุณมากคะ

ขอคุณที่นำสิ่งดีๆมาให้ค่ะ

ขอขอบพระคุณสิ่งดีดีและความรู้ที่ได้รับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเรียนปริญญาโทค่ะ

ได้รับความรู้ใหม่ๆและเป็นประโยชน์ค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุกท่านที่ให้ดอกไม้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี