ภาพดนตรีลูกทุ่ง ร.ร.เลยพิทยาคม http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loei&month=03-09-2012&group=138&gblog=1 ภาพดนตรีลูกทุ่ง ร.ร.เลยพิทยาคม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433450773364040.90156.100000973646523&type=1