โครงการประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง


ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2555

            โครงการประชุมวิชาการ                                                 

เรื่องแนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเรื่องการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทั้งในเขตเมืองและในชนบท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข                ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายด้วยการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) เพื่อบริการสาธารณสุขในเขตเมือง ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ และเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ

โดยกำหนดให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (รพศ.รพท.) จัดตั้ง ศสม. 2-3 แห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและการดำเนินการของ สธ. สปสช.ได้สนับสนุน  การพัฒนา ศสม.243แห่ง ส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ และงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเมื่อ มกราคม 2555  ซึ่งศสม.จะตั้งอยู่ในจุดที่ประชาชนเดินทางสะดวก ครอบคลุมประชากรไม่เกิน 30,000 คนต่อ 1 ศูนย์ มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวประจำอย่างน้อย 1 คน ทีมสุขภาพ ได้แก่   เภสัชกร  ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดหรือแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ 1 คนดูแลประชากรไม่เกิน 1,250 คน

ซึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายจะต้องบริหารจัดการให้มีบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือแพทย์และระบบดูแลการรักษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายปฐมภูมิทุกระดับควรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จ  จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการประชุมวิชาการ “แนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง” ขึ้น

วัตถุประสงค์

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
  • พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

กลุ่มเป้าหมาย 

  1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองทุกภาคส่วน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองในเขตภาคใต้
  • มีแนวทางการพัฒนาบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน
  • ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างเท่าเทียมกัน

สถานที่ติดต่อ                                                                  

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ภาคใต้)            กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 34 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  ( : 074-273108 , 081-8982664 , Fax : 074-273107 www.gotoknow.org/blog/ichrsouth

** หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

         มีหน่วยคะแนน CNEU

 

หมายเลขบันทึก: 500378เขียนเมื่อ 28 สิงหาคม 2012 10:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 สิงหาคม 2012 11:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี