ผู้เขียนปกติเป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางมากนัก เป็นเพราะคิดว่าตัวเองเดินทางบ่อยมาก ไปเยี่ยมบ้านที่เมืองกาญจนบุรี ได้แวะไปขอข้อมูลเกี่ยวกับ ผังเมืองและพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้น้องที่เรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในสาขา Remote sensing ไปที่หน่วยงานหนึ่ง ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ไม่อยากต้อนรับเท่าไร เนื่องจากผู้เขียนแต่งตัวเหมือนชาวบ้านมาก เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยชอบเท่าไร นอกจากนี้ยังไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการด้วย  แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้อนรับดีมาก  หาข้อมูลให้จนครับ อยากชื่นชม เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากผู้เขียนมักพบว่าหน่วยงานงานราชการบริการประชาชนไม่ค่อยดี ดุ มาก โดยเฉพาะเมื่อผู้เขียนแต่งชุดเป็นชาวบ้านธรรมดา (หน้าตาคงเหมือนชาวบ้านด้วย หน่วยงานแรกจึงไม่ค่อยชอบ ไม่มีแววว่าเหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัย) ผู้เขียนขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีที่ชื่อ นายคำรน ยศสมบัติ ตำแหน่งเป็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 . ( ผู้เขียนแอบดูชื่อครับ) (แถมขอถ่ายรูปด้วย แกคงงงเหมือนกันครับ )        

<table border="0" style="width: 397px; height: 69px; background-color: #66ff00; border-width: 0px; border-color: #ffff00"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table>

                   

Gardening
Smiley Hedge

</span><p></p><p align="justify">     ขอสนับสนุนเจ้าที่ของราชการทุกท่านที่บริการชาวบ้านทุกคนเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวบ้านธรรมดาๆ  

</p>