สืบเนื่องจากการที่ตัวเองได้รับกำลังใจที่มีคุณค่ายิ่งจาก สคส. ให้ได้รับรางวัลพิเศษ Blog ในดวงใจของภาคการศึกษา ทำให้ตัวเองคิดอยากจะบอกผ่าน Blog ว่าเราได้คิดเรื่องอะไรบ้าง ก็บอกตัวเองว่าได้คิดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

     1. ความสำเร็จใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิต ต้องเกิดจากความพยายาม ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค-ปัญหา เช่น 
          - มีปัญหาไม่เข้าใจการใช้ Blog เมื่อครั้งที่ Gotoknow ปรับโฉมใหม่
          - มีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมในเครื่องทำให้เกิดผลกระทบต่อการแสดง Toolbar ให้เราเลือกใช้เขียนบันทึกให้น่าอ่าน
          - มีปัญหาการไม่ได้รับการสนับสนุนให้เพื่อน ๆ สร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Blog เป็นต้น

     2. ความสำเร็จใด ๆ มักเกิดจากการปฏิบัติที่สั่งสม เราจะเขียนบันทึกได้ดี ต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ลองเข้าไปอ่านบันทึกของคนอื่นเพื่อซึมซับลีลาการถ่ายทอด และต้องลองฝึกเขียนให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้จะเขียนไม่ได้ทุกวัน ๆ ละหลาย ๆ บันทึกเช่นบางท่านก็ตาม

    3. ความสำเร็จใด ๆ อาจเกิดจากการได้รับ "โอกาส" เช่น
           - ได้รับโอกาสจากท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพท.สพ.2 และ หน.ลำดวน ไกรคุณาศัยให้รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยประสานงานการดำเนินงาน KM ของเขตฯ
           - ได้รับโอกาสจากท่านธรรมรงค์ เกรอด รอง ผอ.สพท.สพ.2 ให้ไปรับการถ่ายทอดการสร้าง Blog จาก อาจารย์โอฬาร คำจีน ในโครงการ edkm ที่ มรฎ.สวนสุนันทา 
           - ได้รับโอกาสจากทั้งสามท่าน ให้ดิฉันเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของเขตฯ ใน Gotoknow เป็นต้น

         ทั้งนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่องแม้ไม่ได้รับโอกาส แต่ตัวเราเองต้องหมั่นสร้างโอกาสให้กับตัวเอง

     และสุดท้าย (ที่จริงยังมีอีกหลายข้อ แต่ต้องขออภัยเนื่องจากความง่วงอันเนื่องมาจากฤทธิ์ยานั้นไม่ปราณีใคร...) อยู่ที่การตั้งเป้าหมายในการทำงานใด ๆ ก็ตาม ซึ่งดิฉันเพียงตั้งเป้าหมายอยากถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ที่ได้รับจากการทำงาน หรือการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือผู้คนรอบข้าง กับชาว Gotoknow  โดยจะพยายามเขียนบันทึกให้ถี่ขึ้น (เนื่องจาก อ.โอฬาร คำจีน เคย comment ไว้ว่าดิฉันไม่ค่อยได้เข้าไปเขียนบันทึก) เช่น จากเดือนนี้เขียนได้ 1-2 เรื่อง เดือนหน้าก็เข้าไปเขียนให้เพิ่มขึ้นเป็น 4 เรื่อง 6 เรื่อง เดือนต่อ ๆ ไป ก็เพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งที่จริงตัวเองก็บันทึกได้ไม่บ่อยนักเพราะเขตฯ มีภารกิจงานหลายเรื่องให้ทำได้ไม่หยุดหย่อน บางครั้งก็ไม่มีเวลา บางครั้งก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะเขียนบันทึกดี ๆ สักเรื่อง

     รางวัลที่ได้รับในวันนี้จึงอยู่นอกความคาดหมายของตัวเอง เพราะที่ผ่านมาตัวเองมีความคิดว่าคนที่ได้รับรางวัลจาก สคส. ต้องบันทึกได้ถี่ ๆ ทุกวัน ๆ ละหลาย ๆ บันทึกได้ยิ่งดี...อะไรทำนองนี้  ครั้งนี้จึงได้คิดว่า "สาระ" น่าจะเป็นเหตุผลในการพิจารณามากกว่า "ปริมาณ" ก็ไม่รู้ว่าจะคิดได้ถูกหรือเปล่านะคะ.....

     รางวัลจึงเป็นเทคนิคที่ช่วยเสริมแรงในการเขียนบันทึก และการทำงานของเรา และเป็นเทคนิคดี ๆ ที่เราสามารถนำไปใช้ที่เขตฯ เราได้ด้วย.....ขอบคุณค่ะ