การเข้าสู่ตลาดของกลุ่มประเทศอียูนั้น ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกสินค้าไทยจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร

ู่ โดยวิธีการผ่านระบบของ WTO เพื่อเข้าตลาด อียู ซึ่งเป็นตลาดที่มีความพิเศษ แตกต่างจากประเทศอื่น ประกอบด้วยสมาชิก ๒๕ ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นตลาดใหญ่และเป็น Common Market ทั้งยังเป็น Single Market และมีกำแพงทางด้านการค้าด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เรื่องของ public health ขยะอิเล็คทรอนิกส์

    นอกจากผู้ประกอบการจะรู้ว่าตนเองทำอะไรแล้ว ฝ่ายรัฐบาลพวกที่ปรึกษา กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องรู้ทันในเชิงกฎหมาย

    เราจะสู้กับกลุ่มประเทศนี้ได้ โดยวิธีการทางกฎหมายเท่านั้น