ตารางเรียนว่าที่ Extern

Anocha
การบ้านจาก สคส: ตารางเรียน

          ลังจากสัมภาษณ์เพื่อสมัครเป็น Extern กับทาง สคส. ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหา ก็ทำการบ้านที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เรื่อยมา แต่ในที่มีในมือก็ทิ้งไม่ได้ ทำให้เวลาล่วงเลยมานานทีเดียว ต้องขออภัย อ.วิจารณ์ ด้วยค่ะ แต่หนูไม่ได้ลืมหรือละเลยนะค่ะ ~_~"

การบ้านที่ได้รับคือการเขียน blog 2 เรื่อง คือ

   1. บทเรียนที่ได้รับจากการพูดคุยสัมภาษณ์ 

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ > รับรู้ก่อนเรียนรู้อย่างมีทิศทาง--Extern

   2. ตารางเรียน

วัตถุประสงค์และวิธีการเรียนรู้

1. ทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ตามแนวทางของ สคส. ด้วยการทำงานและร่วมกิจกรรมกับ สคส. เพื่อให้สามารถนำแนวทางที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้กับแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2. ซึมซับวิธีการในการสร้าง / กระตุ้นให้เหล่าภาคีหรือผู้ที่กำลังจะเริ่มทำ KM เกิด Passion ในการทำ KM 

ในการเรียนรู้ด้วยการซึมซับแนวคิด รูปแบบและพฤติกรรมการทำงาน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ เป็นการเรียนรู้จากต้นแบบ และทดลองทำด้วยการลงมือปฏิบัติ ดังนั้น การเรียนลัดของ Extern ที่จะใช้การเข้ามาร่วมกับคน สคส. แบบเป็นครั้งคราว  แม้ว่าจะชดเชยด้วยระยะเวลา 6 เดือน แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะเข้าถึง feeling ในการทำงาน และเข้าในแนวคิดในการทำงานของคน สคส. ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งประเด็นนี่ก็ทำให้เกิดความหนักใจอยู่ไม่น้อย...  แต่ดิฉันก็เห็นว่าจากหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรที่จะต้องลงมือปฏิบัติทั้งในฐานะ "คุณอำนวย" "คุณประสาน" และบางครั้งก็ต้องเป็น "คุณลิขิต"  การเรียนรู้ในครั้งนี้แม้ว่าอาจจะซึมซับไม่ได้มากเท่ากับการเป็น Intern แต่ก็มีโอกาสที่จะได้ทำจริง นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างทันทีทันใด ก็น่าจะส่งผลดีอยู่ไม่น้อย เพราะจะได้เรียนไป ปรับไป ทำไป คิดไป ปรับไป แล้วก็ทำไปอย่างนี้  สิ่งที่ซึมซับ ความรู้ที่ได้รับก็จะต่อยอดแตกหน่อเป็นช่อความรู้ ช่อประสบการณ์ ช่อทักษะ เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดให้คนในสถาบันได้เรียนรู้ ซึมซับ และพัฒนาต่อไป 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอร่วมเรียนรู้และแบ่งปัน

คำสำคัญ (Tags)#extern

หมายเลขบันทึก: 49785, เขียน: 12 Sep 2006 @ 21:32 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)