ความเห็น 81406

คิดได้ว่าได้คิด

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณกัลปังหาเป็นอย่างมากค่ะ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ไม่คาดคิดว่าจะเป็นประโยคโดนใจของหลาย ๆ คน
  • "รางวัล" คงเป็นผลพวงของ "โอกาส" แต่รางวัลไม่ใช่คำตอบ ประโยชน์ที่คนรอบข้างจะได้รับจากการกระทำของเรา น่าจะเป็นจุดหมายที่ควรค่าแก่การปฏิบัติ
  • ทุกคนให้ "โอกาส" ตัวเองได้ และทุกคนก็สามารถให้ "รางวัล" แก่ตัวเองได้ตลอดเวลา
  •  ขอบคุณมากค่ะ...ที่ช่วยต่อยอดทางปัญญา