พยายามหาคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาอธิบาย เพื่อจะได้ใช้ได้ถูกต้อง evaluate(v.) แปลว่า ประเมินค่า ,ประเมิน มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า assess(v.) พจนานุกรมได้อธิบายเป็นภาษาง่ายๆว่า to judge how good, useful, or successful something is [= assess]: 

     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ตัวอย่างประโยคเช่น</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>

     You should be able to evaluate your own work.    

    คุณควรจะประเมินผลงานของคุณ   

 

 

 

      We need to evaluate the success of the campaign.    

 

 

 

       It can be difficult to evaluate the effectiveness of different treatments. 

     

    There was not enough time to evaluate the information before the meeting. 

    Your work will be evaluated by members of the management team.

     <div style="text-align: center">Reading</div>

    

 

พอจะเห็นความแตกต่างบ้างนะครับ หวังว่าคงมีโอกาสได้ใช้ประโยคเหล่านี้บ้าง  ขอหายไปในกองหนังสือต่อนะครับ

    <div style="text-align: center">Book Club</div>    ขอบคุณข้อมูลจาก Longman  Dictionary of Contemporary English