วันนี้ฟังจากการพยากรณ์อากาศ  จากกรมอุตุนิยมวิทยา  จำมีฝนตกหนักบริเวณมางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางฝนตกแบบกระจายไม่หนัก  อากาศวันนี้หนาวเพราะฝนตกทั้งวัน แดดก็ไม่ออก คาดว่าฝนจะตกติดต่อ 3วัน  ตามการพยากรณ์อากาศ