เห็นคุณอ้อ  สคส.  มอบรางวัลพิเศษ แด่  คุณศิริวรรณ  หวังดี  จากกรมส่งเสริมการเกษตร  ในฐานะที่เขียน Blog  เล่าเรื่องการไปเป็นวิทยากร KM  ได้อย่างดีและน่าสนใจ  Link

     ผู้เขียนในฐานะที่ทำงานขับเคลื่อน  KM  ภาคการศึกษา  ไม่ขอน้อยหน้า  ขอเป็นกำลังใจให้กับ  Blogger  ภาคการศึกษาด้วย 
     

     โดย Blog  ที่จะได้รับรางวัลพิเศษนี้  เป็น  Blog   ที่มีการเขียนได้ดี  เร้าใจ  น่าติดตาม   เขียนแบบเล่าเรื่องได้สนุกสนาน  มองเห็นTacit  Knowledge  และเทคนิควิธีการเฉพาะตัวในการทำงานหรือเรื่องเล่านั้นๆ   อย่างชัดเจน  มีการเชื่อมโยงกับการทำงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี  ที่สำคัญเป็นการเขียนที่ช่วยกระตุ้นเสริมแรง กำลังใจให้กับคนทำงาน  เป็นเรื่องเล่าดีๆ  ที่ควรมีการขยายเผยแพร่ในวงกว้าง

     อ.วิจารณ์  และผู้เขียนมีความเห็นตรงกันที่จะมอบรางวัลพิเศษ  Blog  ในดวงใจของภาคการศึกษา  ให้กับ  คุณปวีณา  ธิติวรนันท์   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเล่า เรื่องดีๆ  ที่ท่าไชย  ได้เลยค่ะ

     สคส. จะส่งมอบเสื้อยืด  สคส.  ให้ต่อไปค่ะ

     หญิง  สคส.