ภาพนี้ถ่ายมาจากชั้น 8 ของโรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้าครับ...เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครบางคน..หรืออาจเป็นภาพประวัติศาสตร์ในอนาคต....

   แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุง มีรถยนตร์มาวิ่งอยู่ใกล้ยอดตึก..ครับ

ทางด่วนบนหลังคาตึก