วิทย์เพื่อเด็กทุกกลุ่ม(ต่อ ภาค2)

ครูใจพอ
เรียนอย่างมีความสุขทั้งเด็กเรียน และเด็กเล่น

การสอนวิทยาศาสตร์ภายในชั้นของดิฉัน จะเป็นการใช้เทคนิคหลากหลายที่เอื้อให้นักเรียน คิดเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ดิฉันนำมาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมอคือ กิจกรรมคิดคล่อง วิธีการจัดกิจกรรม มีดังนี้ แบ่งกลุ่มประมาณกลุ่มละ 4-5 คน แจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อกลุ่ม เมื่อพร้อมแล้วครูบอกคำสั่งง่ายๆให้นักเรียนช่วยกันคิดและเขียนในกระดาษที่แจกให้ คำสั่งเช่น -หารายชื่อสัตว์บกมาให้มากที่สุด -หารรายชื่อดอกไม้ที่มีสีแดงมาให้มากที่สุด -บอกรายชื่อสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารมาให้มากที่สุด -บอกชื่อสารที่มีสถานะเป็นของแข็งมาให้มากที่สุด เป็นต้น โดยในระหว่างนักเรียนช่วยกันเขียนอยู่นั้น ครูจะนับถอยหลัง 20 19 18 17 16 15 14 13..............1 0 แปลว่าหมดเวลานักเรียนทุกกลุ่มต้องวางปากกาและส่งงาน ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยและนับจนได้กลุ่มที่ตอบถูกมากที่สุด ครูจะมอบลายเซ็นต์ให้กับกลุ่มนั้นเพื่อสะสมเป็นคะแนนของกลุ่มต่อไป การทำกิจกรรมนี้กเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนได้ผลดีมาก เด็กนักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทำกิจกรรมนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนร่วมกันคิดหาคำตอบได้โดยไม่ยากนัก นักเรียนเกิดความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับการยอมรับ และเวลาที่ครูกำหนดให้นิดเดียวเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความตื่นเต้น มีความรู้สึกร่วมกันในการที่จะทำให้งานสำเร็จและชนะกลุ่มอื่น ดิฉันได้ลองสอนโดยใช้กิจกรรมนี้บ่อยๆ และได้ผลในทางจิตวิทยามาก เด็กนักเรียนมีความสุข เมื่อเป็นดังนี้จึงอยากให้ครูท่านใดที่เข้ามาอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกอยากลองนำไปใช้สอนบ้าง ก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ เป็นสิ่งที่ที่เราทำอะไรได้ผลดีแล้วนำไปบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น ตัวเราก็รู้สึกดีที่ได้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม เอาไว้ดิฉันมีแนวความคิดใหม่ๆ จะรีบนำมาเสนอให้ได้อ่านอีกนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#การสอน#เทคนิคการสอน#ครู#การเรียน#การจัดกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 49516, เขียน: 11 Sep 2006 @ 14:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใจพอเป็นเทคนิควิธีการที่น่าสนใจจริง ๆ เมื่อนักเรียนสามารถตอบสนองได้ก็ย่อมแสดงว่ากิจกรรมนี้ได้ผลสรุปได้ในตัวเอง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด  วิเคราะห์  ตรงกับนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด คิด  อยู่ตลอดเวลา คิดอย่างสร้างสรรค์  เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก  ได้พัฒนาตนอยู่เสมอ  เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก  ขอชมเชยในความขยัน  วิริยะ อุตสาหะ   เก่งจริง ๆ ค่ะ คุณครูใจพอ

จาก

อุบลรัตน์  วรบุตร        

 

ครูแอม
IP: xxx.172.219.60
เขียนเมื่อ 

ได้เคยลองใช้แล้ว เด็กชอบและสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น ดีค่ะใครที่สนใจลองนำไปใช้ดูบ้างนะจ๊ะ

kruบนดอย
IP: xxx.67.190.115
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ