จากการเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ทำให้ทราบปัญหาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ว่าเป็นด้วยเด็กไม่กล้าคิด  มีความอาย  ไม่อยากเรียนรู้เรื่องใดๆ  ไม่ใฝ่ความรู้ใหม่ๆ  สรุปคือไม่เป็นผู้นำทางความคิด  ต้องการเป็นผู้ตามเท่านั้น  นี่คือปัญหาใหญ่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมาก

  ดังนั้นดิฉันจึงพยายามสอนโดยให้นักเรียนหัดคิดให้มากที่สุด  และคิดเรื่องง่ายๆ  ด้วย  เมื่อเด็กคิดได้สำเร็จจะเป็นการทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ  รู้สึกประสบผลสำเร็จ  เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ  แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องวิธีหัดคิดให้นักเรียนเพิ่มอีกนะคะ