บล็อกที่สร้างใหม่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วตามไม่ค่อยจะทันเลยเครื่องคอมช้าจังไม่ทันใจเลยงง  อยู่  งง  จริงๆ  วันนี้จะทบทวนก็ไปไม่ได้อีกไม่รู้จะเข้ายังไงอีกงง  ที่จดไว้ก็งงเองอีก  แล้วยังงี้จะสอบได้ไหมเนี่ย