1.ทำต้นโพธิ์พระอาจารย์ใหสำเร็จ

2.เคลียร์งานดร.ศุภวรรณให้ลงตัว