วันนี้ไปจัดบอร์ดเตรียมนิทรรศการตั้งแต่เวลา 10.00น โดยน้องโอ๋แวะรับไปมหาวิทยาลัยด้วยกัน ทำกันทั้งวันจนกระทั่งเวลา 17.00น เหนื่อยกันทุกคน

  • วันจันทร์อย่าลืมไปเอาหนังสือเชิญที่ฝ่ายบริหาร
  • และลงพื้นที่จัดวางนิทรรศการ
  • วันอังคาร จัดแสดงนิทรรศการ