ชื่อบันทึกวันนี้เป็นภาษาอังกฤษให้เข้ากับบรรยากาศได้เรียนภาษาอังกฤษมา

เวลา  วารี  ไม่รอใคร

ตอนยังเล็กเป็นเด็ก  ผู้ใหญ่มักจะใช้คำพูดนี้ตักเตือนหรือพร่ำสอนให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

ซึ่งตอนเป็นเด็ก  ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเรียนเพื่อให้รู้  ดังบทกลอนดอกสร้อยสุภาษิต  บทหนึ่งว่า

         เด็กเอ๋ย เด็กน้อย                        ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่เราจะได้รู้วิชา                  เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน  จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล

ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน                      เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย

 

เวลา วารี ไม่รอใคร  เป็นคำกล่าวที่ถูกใจคนผู้ใหญ่ที่เวลาเหลือน้อย

เวลาทุกคนมีจำนวนเท่ากันวันละ 24 ชั่วโมง

เวลาไม่ได้ซื้อหามาสักหน่อย  แต่ชอบเสียดาย

อะไรอีกที่เป็นคำคม  คำกล่าว  ที่เกี่ยวกับเวลา  ช่วยกันคิดหน่อยจ้า