ความหมายของเลขประจำตัวในบัตรประชาชน 13 หลัก แต่ละหลักมีความหมายเช่นใด ใครรู้แจ้ง ช่วยที...........