การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางศีลธรรมของสังคมไทย

ขอแจ้งข่าว สวนโมกข์เสวนา ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางศีลธรรมของสังคมไทย

สวนโมกข์เสวนา วาระพุทธทาส ๑๐๐ ปี :  ร้อยใจ ฟื้นไทย ให้คืนธรรม  ครั้งที่ ๙
“การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางศีลธรรมของสังคมไทย”
เสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙    เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกำแหงพลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย
 
จัดโดย
มูลนิธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายธรรมโฆษณ์ 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
องค์กรแอคชั่นเอด แห่งประเทศไทย
 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๔๐ น.         ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ  ภาพเขียน สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ ฯลฯ
๐๙.๔๕ น. – ๐๙.๕๐ น.         กล่าวต้อนรับโดย ดร.สิริพร บุญญานันท์ : รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๕๐ น. - ๑๐.๐๐ น.         กล่าวเปิด โดย นายพิภพ  ธงไชย  :  กรรมการผู้จัดการ สถาบันการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มูลนิธิเด็ก
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๐ น.         กล่าวชี้แจงความเป็นมาของเครือข่ายธรรมโฆษณ์ พุทธทาส ๑๐๐ ปี 
โดย  นพ. บัญชา พงษ์พานิช : ผู้แทนองค์กรจัดงาน
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๔๐ น.         ปาฐกถา : “ตามรอยความคิดทางการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของพุทธทาสภิกขุ” 
โดย ประชา หุตานุวัตร : ผู้เรียบเรียงอัตชีวประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ  เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา
๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น.         เสวนา : “ความคิดทางการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับการปฏิรูปการศึกษา”
วิทยากร                 ว.วชิรเมธี : พระนักคิดนักเขียนรุ่นใหม่ผลงาน ธรรมะติดปีก
                                ดร. รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                                รัชนี  ธงไชย : ผู้ก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ. กาญจนบุรี
ดำเนินรายการโดย จิตกร  บุษบา : นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดัง
.............................................................................................................................................................
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน  ชมนิทรรศการ และสื่อต่าง ๆ
.............................................................................................................................................................
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๔๐ น.         ปาฐกถา “กระบวนการเรียนรู้ทางศีลธรรมของสังคมปัจจุบัน”
                                                โดย  ศ. ดร. นิธิ  เอียวศรีวงศ์ : นักคิด นักเขียน จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
๑๓.๔๕ น. – ๑๖.๐๐ น.         เสวนา “ตามหาศีลธรรม กลับคืนสู่กระบวนการเรียนรู้”
วิทยากร                พระดุษฎี  เมธังกุโร : เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่
                            ดร. สุวรรณา  สถาอานันท์ : ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                            นพ. โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
                            วินัย  สะมะอุน : อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ดำเนินรายการและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย  
ดร. อรศรี  งามวิทยาพงศ์ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.         ปัจฉิมกถา (ปาฐกถาปิดสัมมนา)
เรื่อง  “การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางศีลธรรมของสังคมไทย”
โดย ฯพณฯ องคมนตรี ศ. น.พ. เกษม วัฒนชัย

– ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ffc.or.th, www.cartoonthai.in.th
– สำรองที่นั่งล่วงหน้า : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเด็ก โทรศัพท์ : ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑-๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#สวนโมกข์เสวนา

หมายเลขบันทึก: 49140, เขียน: 09 Sep 2006 @ 09:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)