บันของรัชฎา ประจำวันศุกร์

คนเรา
เก็บเอามาฝาก
เก็บมาฝาก   ฉบับนี้ได้เก็บความรู้จากหนังสือเทคนิคการสอน ของ รศ .ระวิวรรณ    ศรีคร้าม ครัน เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน และความรู้เกี่ยวกับการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก ของ  อรอนงค์ โชคสกุล  มาฝากคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีปัญหานักเรียนเรียนรู้ไม่เท่ากันเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นเอง นวัตกรรม    หมายถึงการนำความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ แนวคิด หรือการกระทำใหม่เป็นบางส่วน การนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้จะอยู่ในรูปกระบวนการและจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ได้  แต่ก็เป็นแนวทางเพื่อการปรับปรุงการดำเนินการนั้นให้มีความก้าวหน้าทันสมัยต่อไป  นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามศักยภาพของตน ก็คือ       หนังสือการ์ตูน   ทั้งนี้เพราะการ์ตูนเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยนั้นเอง
                หนังสือการ์ตูน  หมายถึง หนังสือที่ใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวช่วยครูผู้สอน ในการถ่ายทอดความรู้ทีละน้อย โดยใช้การสื่อสารแบบง่ายๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างรวดเร็ว  การสร้างหนังสือการ์ตูนมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้ 1.        กำหนดเค้าโครงเรื่องตามเนื้อหาที่ต้องการ 2.        เขียนเนื้อเรื่องในลักษณะของบท (SCRIPT) ตามโครงเรื่องที่วางไว้ พร้อมทั้งมี            คำบรรยายและบทสนทนา 3.        วาดภาพการ์ตูนตามสคิพท์เรื่องในแต่ละหน้าอย่างละเอียด พร้อมทั้งกำหนดบริเวณที่จะเขียนคำบรรยายและบทสนทนา 4.     นำภาพที่วาดมาสแกนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งจัดวางภาพ และพิมพ์           คำบรรยาย และบทสนทนาของตัวละคร                   ไม่ยากเลย . . . ลองสร้างหนังสือการ์ตูนไว้สอนวิชาคณิตศาสตร์สักเล่ม สร้างแล้วอย่าลืมหาประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนก่อนนำไปใช้นะคะ อย่างน้อยก็เพื่อความมั่นใจว่าเมื่อนำหนังสือการ์ตูนที่สร้างไปใช้แล้วได้ประโยชน์ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของรัชฎา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การจัดการ

หมายเลขบันทึก: 49131, เขียน: 09 Sep 2006 @ 05:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)