วันนี้เขียนแผนการสอน PBL เตรียมสื่อการสอนเพื่อเตรียมสาธิตการสอน ดึกไปหน่อยเลยส่งงานอาจารย์ช้าไปนิดนะคะ